Woekerrentes gemeenten voor sociale kredieten

Woekerrentes gemeenten voor sociale kredieten

In 132 Nederlandse gemeenten geldt een maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van Kassa. Dat is opmerkelijk omdat de sociale kredieten juist bedoeld zijn voor mensen in financiële problemen die nergens anders terecht kunnen.

Maximale tarief gevraagd

Bij 19 gemeentelijke kredietbanken wordt het maximale wettelijke tarief van 14% gevraagd. Het verschil tussen gemeenten zorgt op lokaal niveau voor grote ongelijkheid. Zo kan het gebeuren dat een inwoner van Ede 13% rente moet betalen voor een lening bij de kredietbank. Maar in buurgemeente Apeldoorn krijg je de lening tegen maar 2,3% rente. In 22 gemeenten geldt een tarief van 0% tot 5%. Het goedkoopst kun je terecht in Den Haag met een rente van 2,1%.

Kwetsbare doelgroep moet fors betalen

De sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden.

Doelgroepen sociaal krediet

Over het algemeen kunnen mensen een sociaal krediet krijgen als ze minder dan 130% van het minimuminkomen verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of 65 jaar of ouder zijn. Ook wordt gekeken naar de draagkracht van aanvragers en of de gemeente andere mogelijkheden heeft om de financiële nood op te lossen.

‘Gemeenten draaien aan knoppen’

Gemeenten hebben zelf een kredietbank of kunnen zich bij een kredietbank aansluiten. Hoewel de kredietbanken de rentetarieven hanteren, zijn het ‘de gemeenten die aan de knoppen draaien’ zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de koepel van schuldhulpverleners en kredietbanken. Het zijn dus beleidskeuzes van gemeenten die bepalen of je als inwoner goedkoop of duur uit bent. De NVVK wil graag dat gemeenten geld vrij maken voor het verlagen van de rentetarieven.

Rentepercentages tot 14 procent

In vergelijking met andere rentetarieven steken de percentages tot 14% voor sociale kredieten schril af. Bij een normale bank betaal je voor een persoonlijke lening zo’n 8% rente, een hypotheek kost je 2% rente en als de gemeenten zelf geld nodig hebben kunnen ze dat lenen tegen percentages van bijvoorbeeld 0,3% rente.

Reactie van 308 gemeenten

In totaal reageerden 308 van de 388 gemeenten op de vraag van Kassa over het maximale rentetarief van sociale kredieten dat voor hun inwoners geldt. 119 gemeenten zeggen dat zij geen sociale leningen mogelijk maken voor hun inwoners. In uitzonderlijke gevallen accepteren kredietbanken aanvragers die niet in hun werkgebied wonen volgens voorzitter Florijn van de NVVK. Kredietbank Nederland accepteert klanten uit heel Nederland, daar is het maximale rentetarief 12,6%.

de reactie van de gemeente is als volgt:

Stede Broec Kredietbank Nederland

Wat is het maximale rentepercentage? 12,6%
Wat vindt de gemeente van het maximale rentepercentage?
Wij vinden het hoog.
Wat zijn de voorwaarden om het krediet te krijgen?
De aanvrager moet voldoen aan een of meerdere van de volgende voorwaarden: 1. Verdient niet meer dan 130% van het minimumloon; 2. Heeft een negatieve codering bij het BKR; 3. Kan niet terecht bij een commerciële bank; 4. Is ouder dan 65 jaar; 5. Heeft schulden die hij wil herfinancieren.
Veranderen de rentepercentages per 1-1-2018?
De rentepercentages voor een lening zijn gebaseerd op de rentepercentages die de Rabobank voor persoonlijke leningen hanteert, verhoogd met 1% risico-opslag. De rentepercentages voor de sociale kredieten zijn hier een afgeleide van maar kennen een gereduceerd tarief. Tweemaal per jaar worden de rentepercentages herijkt. Zoals het er nu naar uitziet zullen de percentages in januari naar beneden worden bijgesteld.
Hoeveel inwoners maken gebruik van de kredietbank in uw gemeente?
Gemiddeld worden er 0 persoonlijke leningen per jaar verstrekt en 0 sociale leningen(er worden wel saneringskredieten aan inwoners verstrekt, maar binnen onze gemeente zijn geen sociale leningen of persoonlijke leningen).
Toevoeging gemeente
Er is sprake van twee soorten leningen die ieder een ander doel hebben. Kredietbank Nederland verstrekt persoonlijke leningen en sociale leningen. De aanvraag van een persoonlijke lening kan door iedere inwoner van de gemeente worden gedaan en gaat buiten de gemeente om. De aanvraag van een sociale lening loopt via de gemeente en alleen bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Dit zijn vaak leningen met een specifiek doel en waarvoor de gemeente het beleid bepaalt. Er zijn aan beide soorten, behalve de rente, geen kosten verbonden voor gemeente of burger. De rente voor persoonlijke leningen is tussen de 8,2 en 12,6% en voor de sociale leningen tussen de 5,3 en de 8,2%. In de praktijk worden de meeste aanvragen voor persoonlijke leningen gedaan door mensen die een negatieve BKR codering hebben en daardoor niet terecht kunnen bij een commerciële bank. Dit zijn mensen die inkomen uit werk hebben en die meer verdienen dan de 130% van het minimumloon. Sociale leningen worden alleen in specifieke situaties verleend (bijvoorbeeld aan statushouders). Daardoor is het een veel minder vaak verstrekte lening dan de persoonlijke lening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *