Werk & vrije tijd

Stede Broec is een woongemeente. Dat neemt niet weg, dat er ook ruimte dient te zijn voor ondernemers. Zij zorgen in belangrijke mate voor werkgelegenheid, een levendig Stede Broec, voor evenementen en sponsoring van ons verenigingsleven. Het is het cement tussen de Stede Broecse stenen.

Aandacht voor ondernemers

De Industrieweg is door geleidelijke veranderingen meer dan ooit een plek ten dienste van al onze inwoners. Naast grootschalige detailhandel zijn hier een sportschool, een kinderdagverblijf, een reisbureau en andere ondernemingen gevestigd. Feitelijk past het bedrijventerrein zich aan de woonomgeving aan in plaats van andersom. Een heel gezonde ontwikkeling wat ons betreft.

Het Streekhof moeten we blijven faciliteren, omdat het een belangrijk economisch en maatschappelijk centrum is in Stede Broec. Zo juichen wij nieuwe ontwikkelingen (bv. op het Streekplein) van harte toe. Ondernemers dienen gestimuleerd te worden om nieuwe activiteiten te ontplooien. Meer horeca rond het plein zou een bijdrage kunnen leveren aan een levendig centrum.

Omdat het winkelbestand landelijk dalend is, moeten we omzetting van detailhandel in de oude dorpskernen naar wonen blijven stimuleren.

 

Dagrecreatie

De mogelijkheden tot dagrecreatie zijn voor kinderen en volwassenen van groot belang. Het Streekbos staat daarvoor ter beschikking, maar ook de vaarwegen (vaarrecreatie) en de nieuwe mogelijkheden op de geprivatiseerde camping. Dergelijke voorzieningen moeten in stand gehouden worden en daar waar mogelijk uitgebreid.

   

Rondom het Streekbos

Wij zouden graag zien dat in het gebied ten noorden van de Drechterlandse weg tot aan het Streekbos bovenlokale voorzieningen worden gerealiseerd op het gebied van vrijetijdsbesteding en toerisme en recreatie. Dit ondersteunt het Streekbos (waar ook de IVN huist) en zet dit gebied op de kaart. Wij denken daarbij aan een wellnesscentrum of een hotel, passend bij de aard en schaal van het landschap. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op de steun van PVDA/GroenLinks.

Gevolgen airport Lelystad; economie versus woongenot

De toekomstige uitbreiding van vliegveld Lelystad is een gegeven. PVDA/GroenLinks heeft hier een dubbel gevoel bij. In principe staan wij positief tegenover de economische kansen die de ontwikkeling van airport Lelystad biedt, dat biedt wellicht ook kansen voor onze regio. Daar hoort wel bij de opwaardering van de N23 en het ontzien van Broekerhaven bij die ontwikkeling. Mede daarom overigens, onderschrijven we het verzoek van Oud Stede Broec om De Kolk als beschermd dorpsgezicht te beschouwen.