U en de Gemeente

U en de gemeente

 

Misschien heeft u helemaal niet zo veel met de gemeente te maken, afgezien van uw paspoort of rijbewijs. De gemeente moet als een goede scheidsrechter zijn, namelijk niet te veel opvallen en zorgen dat iedereen aan de maatschappij kan meedoen en het buiten schoon en veilig is. Daar moet soms voor geïnvesteerd worden en daar betaalt u uw gemeentebelasting voor. Maar hoe organiseer je dat op een goede manier?

 

U betaalt belasting, maar hoe veel?

Stede Broec is financieel gezond. Een sluitende begroting en voldoende reserves. Daarom willen wij de gemeentelijke belastingen niet verhogen.

Wij zijn voorstander van het invoeren van toeristenbelasting; toeristen maken immers ook gebruik van onze voorzieningen, wegen en parken. Wist u dat er in Nederland nog maar een paar gemeenten zijn die dit niet heffen?

 

Gemeentelijke herindeling: ja graag!

Sinds 1 januari 2015 is er een personele fusie. Alle ambtenaren van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in dienst bij de SED-organisatie. Deze organisatie functioneert nog steeds niet goed. Er moeten miljoenen euro’s geïnvesteerd worden om de problemen op te lossen. En dan nog…. De ambtenaren blijven drie verschillende gemeenten (opdrachtgevers) dienen. In veel gevallen moet drie maal het wiel worden uitgevonden.

Wij denken, dat een fusie van de drie gemeenten een positieve uitwerking zal hebben. Niet 3 burgemeesters maar 1. Het zelfde gaat op voor minder wethouders, adviescommissies en raadsleden.

PvdA/GroenLinks vindt het de moeite waard te (laten) onderzoeken welke voor- en nadelen er aan een fusie kleven. Belangrijk daarbij is dat de dienstverlening aan u op peil moet blijven. Wij hebben er vertrouwen in dat een fusie in 2022 haalbaar is.

 

Gemeentelijke sportaccommodaties

De SED-gemeenten beschikken over een groot aantal sportaccommodaties. Op drie gemeentehuizen doen ambtenaren hun best deze accommodaties zo goed mogelijk in stand te houden en te exploiteren. Wij zijn voor een onderzoek naar een andere beheersvorm. Een aparte stichting kan bv. de werkzaamheden van de ambtenaren overnemen. Er kan dan sneller, efficiënter en goedkoper gehandeld worden. Wat in andere gemeenten op dit vlak gelukt is, zou ook in Stede Broec haalbaar moeten zijn. Een bijkomend neveneffect: de ambtelijke SED-organisatie wordt aanzienlijk ontlast.

 

Een veilig en schoon Stede Broec

De openbare ruimte moet schoon, veilig en heel zijn. Daarbij voelen mensen zich prettig. Verloedering, vernieling en bekladding willen we snel aanpakken.

In een aantal wijken van Stede Broec vinden meer inbraken plaats dan elders. De gemeente stimuleert en ondersteunt de whatsapp preventie groepen en zet in op extra capaciteit in deze wijken. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en/of verdichting van wijken wordt ook de dekkingsgraad van de AED’s meegenomen. Elke minuut die burgerhulpverleners eerder kunnen beginnen met reanimeren, betekent een enorm betere overlevingskans.