Toe aan een nieuwe uitdaging! (Column)

Onze burgemeester was toe aan een nieuwe uitdaging. Ze nam daarom ontslag. Daar is veel moed voor nodig. Zeker als je de hoogte van het inkomen meeweegt.

In totaal ontvangt een burgemeester van een gemeente met ca. 21.000 inwoners per jaar een bezoldiging van € 103.273,- bruto. Dit bedrag is natuurlijk wel inclusief toelagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  De gemeente als werkgever heeft daar bovenop ook nog ongeveer 30% werkgeverslasten. Bij elkaar staat dit gelijk aan een OZB-verhoging van 5% per jaar. Dan praten we toch over serieuze bedragen.
Maar……. is het echt wel zo moedig af te zien van een herbenoeming voor 6 jaar en dus ook af te zien van nog eens 6 jaar een vorstelijk salaris? Nou nee! Want wat blijkt?
Alle burgemeesters in Nederland, die zelf ontslag nemen, krijgen wachtgeld. Het eerste jaar 80% van de bezoldiging en daarna 70%. En dat kan zo maar 10 jaar duren. De rekening gaat steeds naar de gemeente. Valt onze oud-burgemeester iets te verwijten? In het geheel niet, want zo is het spel en zo moet het gespeeld worden.

Hoe anders is het voor een gewone werknemer. Ook een gewone werknemer is wel eens toe aan een nieuwe uitdaging. Maar hij/zij kan zich niet permitteren zelf zo maar ontslag te nemen, omdat vanaf de eerste dag het inkomen volledig wegvalt. Geen sprake van wachtgeld; geen sprake van een ww- of andere uitkering
Het ziet er dus naar uit, dat de gemeente Stede Broec voorlopig twee burgemeesterssalarissen moet ophoesten. Er komt immers eerst een vervanger en dan een nieuwe burgemeester.
In de wachtgeldregeling staat dat betrokkene een sollicitatieplicht heeft. De werkgever, de gemeente Stede Broec, moet begeleiding aanbieden; daarvoor kan een extern bureau ingehuurd worden. Ook behoort outplacement tot de mogelijkheden. In alle gevallen zijn de kosten daarvoor voor rekening van de gemeente.

Natuurlijk kunnen de kosten meevallen; wanneer de nieuwe uitdaging op korte termijn resulteert in een nieuwe baan. Het salaris dat in de nieuwe baan (passende arbeid) wordt verdiend, wordt in mindering gebracht op de wachtgelduitkering. Nu dus maar hopen dat onze voormalige burgemeester snel een aantrekkelijke baan vindt met een hoog salaris.
Bestaat er een alternatief?

Zeker wel, maar dat zou een totaal nieuwe uitdaging voor de gemeenteraad (als hoogste gezag) zijn. De oud-burgemeester kan een top baan in de ambtelijke organisatie van Stede Broec worden aangeboden. Het daarbij behorende salaris is de gemeente toch al kwijt. Afgaande op krantenberichten hoeven we aan haar kwaliteiten niet te twijfelen.
Ik ben bang dat deze creatieve optie binnen de gemeente niet haalbaar is òf dat deze oplossing voor de oud-burgemeester onvoldoende aantrekkelijk is.
Gezien de effecten van de wachtgeldregeling is het aan te raden een nieuwe burgemeester te benoemen die minstens 61 jaar is. Na afloop van de ambtsperiode van 6 jaar zwaait die dan af richting pensioen in plaats van richting wachtgeld.
Ik ben benieuwd of dit gegeven een rol gaat spelen bij de benoeming van onze nieuwe burgemeester.

Tegen onze oud-burgemeester zou ik willen zeggen: ”Ik hoop, dat u snel een prachtige nieuwe baan vindt, in uw belang en in het belang van onze gemeente”.
A3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *