Stevige discussie bij bespreking plan om recycletarief in te voeren in Stede Broec. ’De VVD schetst een verkeerd beeld’

De commissievergadering was nog maar net begonnen, of de eerste handen gingen al de lucht in. De bespreking van het plan om in Stede Broec het recycletarief in te voeren, zorgde voor een stevige discussie. Niet alleen leven er nog verschillende vragen, ook werd er felle kritiek geuit op de VVD.

Deze partij zette op haar eigen website en in een artikel in het Noordhollands Dagblad afgelopen week vraagtekens bij het voornemen van het college om in 2023 het recycletarief in te voeren. Daarbij werd, zo bracht Edwin de Boer van de Onafhankelijke Partij meteen ter tafel, een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Per kilo

Zo stond er abusievelijk vermeld dat er per kilo betaald zou gaan worden voor restafval, terwijl dit feitelijk per lediging van de grijze bak is. Ook zou volgens de VVD in een gehouden enquête naar voren zijn gekomen dat 96 procent van de inwoners het afval al goed zegt te scheiden. Dit blijkt 51 procent te zijn. ,,Schandelijk”, stak Aaldert Vuijst zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. Jan Ettes van ODS vond dat de VVD hiermee onrust creëert bij de inwoners van Stede Broec. ,,Op een heel kwalijke manier.”

De VVD gaf toe dat ’per kilo’ inderdaad ’per keer dat de grijze bak geleegd wordt’ had moeten zijn. Fractievoorzitter Mike Lezaire vertelde dat de partij hun bedenkingen kenbaar wilde maken, omdat het raadsvoorstel in hun ogen ’best rooskleurig’ is. ,,Alsof het een heilige graal is. Maar we moeten ons niet blind staren op het recycletarief, want zoals wij het lezen, zitten er ook veel haken en ogen aan. Daarom hebben we geprobeerd de discussie los te maken. En dat is wel gelukt.”

Grof vuil

Helemaal overtuigd blijken ook andere partijen overigens (nog) niet over het recycleplan waar de invoering van het recycletarief onderdeel van uitmaakt. Zo ziet niet iedereen het zitten om inwoners straks kosten in rekening te brengen voor het thuis laten ophalen van grof vuil. Dit zou het zelf wegbrengen stimuleren. Dat is, zo lichtte Marieke Brieffies namens de HVC toe, beter omdat opgehaald grof vuil in een perswagen gaat en daardoor niet meer goed te scheiden is.

PvdA/GroenLinks toonde zich bovendien een warm pleitbezorger van de invoering van een ’ja/ja-sticker’, waarbij mensen alleen nog ongeadresseerd drukwerk ontvangen als ze zo’n sticker op de deur hebben. Daar heeft het college in haar plan niet voor gekozen.

One Reply to “Stevige discussie bij bespreking plan om recycletarief in te voeren in Stede Broec. ’De VVD schetst een verkeerd beeld’”

  1. Het zou goed zijn als de politiek (gemeente) eens echt alle (lees alle) inwoners zou bevragen hoe ze nu afval inzamelen en wat zij van de voorgenomen plannen vinden. Waar komen de benoemde percentages vandaan. De plannen komen van het HVC en die zit er voor zichzelf. Dit raakt de bewoners financieel en de overtuiging leeft niet dat dit geld gaat ‘besparen’.
    Of een vuilniswagen nu de straat in moet voor 4 of 10 kliko’s hij moet toch zijn route rijden. Dus geen kostenbesparing.
    We hebben recht op volledige informatie en inspraak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *