Sport

Sport

SPORT VOOR IEDEREEN

Sport draagt bij aan geluk en gezondheid. Op sportverenigingen doen kinderen sociale vaardigheden op en leren ze samenwerken.

Daarom willen wij niet bezuinigen op sportverenigingen en de sportfaciliteiten.

In de gemeente moet een goede spreiding van sportfaciliteiten aanwezig zijn. Hierbij horen ook de laagdrempelige (recreatieve) faciliteiten zoals goede fietspaden en voldoende, aantrekkelijke wandelroutes, bij voorkeur dicht bij huis.