Politiek Stede Broec maakt vuist voor Broeker Schans

Tussen de weg en de wijk moet een fatsoenlijke geluidswal komen, aldus de politiek
©foto henk de weerd

Bovenkarspel

De politiek van Stede Broec maakt een vuist voor de belangen van de bewoners van de Broeker Schans in Bovenkarspel.

De fracties willen dat hun wethouder ten strijde trekt richting provincie én waterschap, om ervoor te zorgen dat de wijk, die pal op de N307 ligt, beschermd wordt tegen toenemend verkeerslawaai, fijnstof en licht. De raad krijgt dit eind van de maand per motie voorgeschoteld, zo besloot de commissie grondgebied dinsdagavond ten overstaan van een volle publieke tribune.

De bewoners van de wijk Broeker Schans vreesden al voor toename van overlast nu de vernieuwde West-Frisiaweg geopend is. En dat geschiedde ook, onderstreepte bewonersvoorzitter Rob Kuipers. Hij toonde de commissie een filmpje en wees op de toename van verkeer, wellicht volgens de wet geluidshinder binnen de normen, maar voor de bewoners veel te veel.

Motie

Dat vonden de fracties ook. ODS zette de problemen van de wijk op de politieke agenda, OP vulde dit aan (’per jaar 700 doden door geluidsbelasting’) en het CDA kondigde alvast een raadsbrede motie aan, die wethouder Bart Nootebos een steuntje in de rug moet geven richting GS.

En die heeft dat wel nodig, zo meldde hij. Nootebos noemde de situatie ’zorgelijk’. ,,Je ziet en hoort dat er meer verkeer is, maar de wet werkt op basis van berekening. Dat verbaast mij ook.’’ Bovendien is Stede Broec eigenlijk geen partij. De weg is van de provincie, de dijk waarop die ligt van het waterschap. Overigens kondigde Nootebos aan dat de provincie in mei of juni tellingen wil gaan houden. Daar wil hij niet op wachten.

De wethouder noemde de Broeker Schans ’een van de meest knellende plekken’ langs de nieuwe weg. Een bewoner van de Hertog Albrechtstraat vroeg ook aandacht voor haar situatie. Een eigenaar van een van de huisjes op camping Markermeer, aan de andere kant van de weg, pleitte voor schermen aan twéé kanten van de N307.

En PvdA/GL vroeg zich af hoe het zit met de nieuwe wijk Waterweide, die even verderop in Grootebroek nog gebouwd moet worden. De wethouder erkende dat ook daar huizen een hogere geluidsbelasting kunnen verwachten. Reden voor GBS om voor ’heel bebouwd Stede Broec’ langs de weg maatregelen te vragen.

De politiek wil voorkomen dat maatregelen onhaalbaar worden door teveel te vragen, maar een ’vuist’ richting alle betrokkenen is hard nodig. En op korte termijn ook, aldus de eensgezinde commissie. ’Straks komt Lelystad, dan wordt het alleen nog maar erger, dat moeten we vóór zijn’.

De commissie wil dat de bewoners bij de plannen betrokken worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *