Personeelskosten in SED-gemeenten stijgen

Gemeentehuis Stede Broec

Bovenkarspel

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland nemen steeds meer geld in hun begroting op voor de kosten van hun gezamenlijke ambtenarenapparaat. Van 24,4 miljoen in 2019, stijgt dit tot 25,7 miljoen in 2020, 26,1 miljoen in 2021, 26,6 miljoen in 2022 tot 27,1 miljoen in 2023. De Fractie van PvdA-GroenLinks Stede Broec, maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling, wanneer komt de SED organisatie met een structurele oplossing komt voor de hoge personeelskosten met name door inhuur van personeel.

Het wordt wel een hele dure hobby voor de drie SED gemeenten

De drie gemeenten werken ambtelijk sinds 1 januari 2015 samen. De gezamenlijke ambtelijke organisatie van de drie gemeenten bestaat nu uit 353 voltijdse banen. Voor 72 van deze banen wordt personeel van buiten ingehuurd. Voor 45 banen gebeurt dit om regulier werk te verzetten. Voor 15 banen is tijdelijk extern personeel nodig voor incidentele projecten van de drie gemeenten. De resterende ingehuurde krachten zijn nodig vanwege vervanging voor ziekte en zwangerschap.

,,De verwachting is dat het aantal fulltime banen de komende jaren licht zal groeien vanwege onder andere de invoering van de Omgevingswet en de te treffen klimaatmaatregelen’’, zegt Ilma Tjeertes namens de SED-gemeenten.

Op advies van het bureau Deloitte hebben de gemeenten in 2018 tijdelijke extra teamleiders aangesteld om te helpen sturing te geven aan de ontwikkeling van de gevormde SED-organisatie. ,,Gezien de opgave waar we voor staan en de sturing die daarvoor nodig is, is de intentie om deze tijdelijke hulpstructuur om te zetten naar een definitieve invulling’’, aldus Tjeertes. Tijdelijke teamleiders komen dus structureel op de loonlijst te staan.

Van de organisatie wordt in 2020 ‘de topstructuur aangepast’. ,,Daarmee bedoelen we alle leidinggevenden. De invulling van de definitieve managementstructuur zijn we op dit moment aan het uitwerken’’, aldus Tjeertes. Verwacht wordt dat al deze leidinggevende vacatures in de tweede helft van 2019 worden opengesteld, en dat de leidinggevende laag begin 2020 ingevuld zal zijn.

De ondernemingsraad van de SED-organisatie stelde eind 2017 dat de salarissen van de ambtenaren omhoog moeten, omdat zij nu voor drie gemeenten in een grotere organisatie werken. Gesprekken over mogelijke loonsverhoging zijn nog niet gestart. Tjeertes: ,,Wel is P&O bezig met een benchmarkonderzoek bij vergelijkbare ambtelijke fusieorganisaties.’’

Deloitte stelde in 2017 dat de ambtenaren van de SED-gemeenten, die nu drie colleges dienen, niet efficiënter werken dan als de drie gemeenten helemaal zelfstandig waren gebleven. ,,De situatie anno nu is zodanig veranderd ten opzichte van de start in 2015, dat een dergelijke vergelijking niet meer te maken is’’, aldus Tjeertes. ,,De SED-organisatie werkt voor drie besturen. In deze bestuurlijke setting werken we zo efficiënt mogelijk.’’

Posted in SED

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *