Onze Mensen

 

De Fractie PvdA-GroenLinks Stede Broec.

 

 

Bart Nootebos
Wethouder
Taken ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bouwen en milieu (inclusief handhaving) Omgevingswet openbare ruimte verkeer en vervoer duurzaamheid (incl. RUD, HVC en CAW) erfgoed, monumentenbeleid en archeologie statushouders en vluchtelingenwerk
Yvonne Koopen
Raadslid
Taken: -Fractievoorzitter -Plaatsvervangend voorzitter raad. -Presidium. -Commissielid
Aaldert Vuijst
Raadslid
-Commissielid -Websitebeheer en Social media
Roland Bisscheroux
Commissielid
Hans Aker
Commissielid

Penningmeester

Antoine Hussaarts
Commissielid
email
Hans Slootjes
Ondersteund fractielid
Kees van Ravenzwaaij
Ondersteund fractielid
Joop Terband
Ondersteund fractielid
Annemiek Huisman - Slagter
Ondersteund fractielid
Aad Sneeboer
Ondersteund fractielid
Wim Kersten
Ondersteund fractielid