Onderwijs

Onderwijs

GOED EN DUURZAAM ONDERWIJS

Van HBO tot kleuterschool, en alles daartussen: iedereen verdient passend, goed onderwijs. Duurzame schoolgebouwen, integrale kind centra, ook voor middelbaar onderwijs, en een HBO in onze regio die staan op ons verlanglijstje.

KINDEROPVANG EN ZORG WERKEN SAMEN

PvdA-GroenLinks werkt in Stede Broec al jaren aan Integrale Kind Centra (IKC). Daar werken onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg samen aan de allerbeste opvang voor kinderen. In de toekomst willen we graag dat jeugdzorg en scholen meer gaan samenwerken. Daardoor kunnen problemen eerder worden opgepikt of zelfs voorkomen.

VOORTGEZET ONDERWIJS MET SPECIALE VOORZIENINGEN

Elk kind moet naar een leuke school kunnen. Het liefst in de buurt, maar voor sommige kinderen is de juiste school toch iets verder weg. We willen de speciale voorzieningen voor kinderen die dat nodig hebben, zo dicht mogelijk bij het kind organiseren. Een integraal kind- en expertisecentrum is een belangrijke ontwikkeling, want dat brengt regulier basisonderwijs en speciale voorzieningen bij elkaar. We willen ook voor het voortgezet onderwijs zo’n expertisecentrum mogelijk maken.

DUURZAME, MILIEUVRIENDELIJKE SCHOOLGEBOUWEN

Lekker naar school, liefst in een mooi, duurzame gebouw! Gemeente Stede Broec heeft een plan voor onderwijshuisvesting: hoe worden schoolgebouwen onderhouden, worden ze verbouwd of is er nieuwbouw nodig? Dat wordt allemaal betaald vanuit rijksgeld. Dat rijksbudget biedt geen ruimte om de schoolgebouwen duurzaam en milieuvriendelijk te maken. Wij willen daar structureel geld voor vrij maken.

HBO BLIJFT IN HOORN

In Hoorn kun je eindelijk ook naar het HBO. Het Clusius College en het Horizon college ontwikkelde een deeltijd- en een voltijdopleiding. Op dit moment zijn de opleidingen zonder hulp van buitenaf niet levensvatbaar. Daar moeten we ons voor inzetten, want een HBO-opleiding in Hoorn is belangrijk voor de regio dus ook voor Stede Broec Samen met bedrijven in de regio en andere gemeenten gaan we ons daar hard voor maken.