Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen!

Beste inwoners van Stede Broec


Het is officieel: Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen! Vandaag stemde de Eerste Kamer vóór. Het is nu in de wet vastgelegd dat we de klimaatdoelen moeten halen.


Dat is om drie redenen heel belangrijk.

1. Klimaatbeleid kan geen grilligheid gebruiken. Met deze wet maken we klimaatactie niet meer afhankelijk van een kabinet.

2. De Klimaatwet wordt gesteund door acht partijen, van links tot rechts. Dat laat zien dat klimaatactie onze politieke verschillen kan overstijgen.

3. We lopen flink achter met de aanpak van de klimaatcrisis, dus deze wet is hard nodig.


De vraag is niet langer óf we de klimaatcrisis moeten aanpakken. De vraag is nu hóe we dat gaan doen. Daarom staat in deze wet dat een kabinet elke vijf jaar een klimaatplan moet maken, en dat ook moet laten doorrekenen.
Zo houden we in de gaten of de plannen eerlijk zijn. En of we onze doelen behalen: broeikasgassen moeten voor 2030 met 49 procent (ten opzichte van 1990) omlaag. In 2050 moet dat 95 procent zijn. En het aandeel schone elektriciteit in 2050 100 procent.


Deze wet heeft een grote impact op onze toekomst en het tegengaan van de klimaatcrisis. Het is mijn grootste overwinning in negen jaar Kamerlidmaatschap.
En daar houdt het mooie nieuws niet op. In de Eerste Kamer verdubbelen we van 4 naar 8 zetels. En afgelopen weekend werd de Groene Golf zichtbaar in Europa: in het Europees Parlement groeit onze groene groep van 52 naar minstens 69 zetels.
Groene politiek heeft de wind in de rug. Doe je mee?


Steun onze beweging

Groet, Jesse Klaver

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *