’Miljoenen voor inhuur SED-personeel onverkoopbaar’

Yvonne Koopen PvdA-GroenLinks

BOVENKARSPEL

PvdA/Groenlinks en Gemeentebelangen Stede Broec (GBS) willen de uitgaven voor het inhuren van personeel voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland halveren. De drie miljoen die deze ’flexibele schil’ nu kost is volgens de fracties ’jaar in, jaar uit’ veel te veel. ,,Ik kan zo’n hoge kostenpost niet meer verkopen’’, aldus Yvonne Koopen (PvdA/GL).

Het voorstel van de twee fracties in de raadsvergadering om de gewenste kostenhalvering samen met de buurgemeenten te onderzoeken, kreeg geen steun van de andere partijen. Zij stellen dat het werk dat het ingehuurde personeel doet toch gedaan moet worden. Volgens wethouder Nico Slagter gaan de drie gemeente wel onderzoeken waarop ze samen kunnen bezuinigen.

Peter Raven (GBS) vindt dat moet worden gekeken of beleid van de drie gemeenten ’geharmoniseerd’ kan worden. ,,Drie raadsprogramma’s voor één SED-organisatie is niet efficiënt.’’ Daarmee raakte hij een in Stede Broec gevoelig punt. Slagter: ,,Als je beleid samenvoegt, kun je je afvragen of je nog zelfstandig moet blijven.’’ Die discussie wil Stede Broec nu niet opnieuw voeren.

Bezuinigen

De kostenbesparing op de SED-organisatie werd ingebracht omdat Stede Broec flink moet bezuinigen door de forse kosten voor de jeugdzorg. De raad steunt het collegevoorstel om structureel minimaal 430.000 euro en incidenteel 6,8 miljoen te snijden. Dit moet niet alleen in SED-verband gebeuren, maar ook door minder onderhoud in de buitenruimte en gronden en gebouwen af te stoten. Om meer geld te verkrijgen wordt onderzocht of belastingen omhoog kunnen, of toeristen en forenzen belast kunnen worden en hoe leges eindelijk kostendekkend kunnen worden.

Lege portemonnee

De VVD vindt dat de jaarlijkse bezuiniging van 430.000 euro niet ver genoeg gaat. Dit moet volgens Martien Krijger van de fractie minimaal een miljoen worden. ,,Anders zitten we in 2022 met een lege portemonnee’’, voorziet hij. Bovendien verwacht Krijger nog meer uitgaven. ,,Meer kosten voor jeugdzorg, Parlan, het onderhoud aan wegen en bruggen’’, somde hij de risico’s op.

Volgens Slagter zijn er nog wel meer risico’s: De betalingen vanuit het Rijk gaan op de schop. ,,Het is een onzeker toekomst. Daarom spreken we van minimaal 430.000 euro. Onze exacte bezuinigingsopdracht staat nog niet vast.’’

De VVD kreeg flinke kritiek. ,,Een miljoen bezuinigen betekent wachtlijsten in de jeugdzorg en het afbreken van ons halve verenigingsleven’’, waarschuwde Evert Smit (ODS). ,,Accepteert u wachtlijsten in de jeugdzorg?’’, wilde Yvonne Koopen (PvdA/GL) van Krijger weten. ,,Ik denk dat we het eens moeten hebben over de toegang tot jeugdzorg’’, reageerde Krijger. ,,Het is gewoon niet haalbaar.’’

Belastingen verhogen wil de VVD niet. ,,De VVD wil populair zijn’’, concludeerde John Kok (CDA). ,,Maar neemt zo niet haar verantwoordelijkheid.’’ Zelf ziet de VVD dit heel anders. De fractie vindt dat de gemeente zelf haar begroting sluitend moet krijgen, onder meer door strenger te zijn met subsidies. De nu vastgestelde subsidieregels gaan onder meer uit van een vast bedrag per activiteit en per lid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *