Meer overlast van de N506 en sinds de opening van de N307

Een Groep bewoners en wij de fractie van PvdA-GroenLinks maken ons ongerust over de toename van geluid en fijnstof na de opening van de N307 ook wel bekend als de N23!

hier onder leggen de bewoners uit wat voor problemen zij ondervinden nu de N307 is geopend

 

Wij vertegenwoordigen de bewoners van ca 45 woningen gelegen aan
– Nassaupark en Achter t Rad (Bewonersvereniging Broekerschans)
– Zuiderdijk
– Overtoom
– Kleine Kaai

De bewoners van genoemde huizen ervaren de afgelopen jaren steeds meer overlast van de N506 en sinds de opening van de N307 is de geluids- en lichtoverlast verder toegenomen tot waarden die niet meer acceptabel zijn.

Wij zijn hierover al enige jaren in gesprek met de Gemeente en Provincie en ondervinden te weinig begrip voor de ontstane geluidsoverlast.

De provincie verschuilt zich achter regelgeving en modellen, hoort ons welwillend aan en onderneemt verder geen enkele actie.

 

We willen graag hulp van onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad om de leefbaarheid van onze mooie woonomgeving te verbeteren en weer naar een acceptabel niveau te brengen.
Uiteraard maken wij ook gebruik van deze nieuwe snelle verbinding maar de overlast daarvan is bij ons terecht gekomen.

Op het hele traject staan schermen en zijn geluid beperkende maatregelen genomen, alleen op het gedeelte tussen Grootebroek en de Kolk zijn, buiten wat stiller asfalt, wat verder op het gehele traject wordt gebruikt, geen geluidswerende maatregelen getroffen.

We maken ons ernstig zorgen dat als alle werkzaamheden zijn afgerond, de verkeersborden zijn aangebracht, de vakanties zijn afgelopen en routeplanners aangepast dat het verkeerslawaai nog verder gaat toenemen.

 

Graag jullie steun voor het aanbrengen van geluid beperkende maatregelen zoals bv een simpel geluidscherm van 2 m hoog langs de weg vanaf de Kolk tot aan de rotonde en extra beplanting voor verminderen geluid- en lichtoverlast en beperken van fijnstof.

2 Replies to “Meer overlast van de N506 en sinds de opening van de N307”

  1. We wonen aan de Schouwschuit in Grootebroek (onze tuin grenst aan het park en dat weer aan de weg) en ondervinden een enorme, stteeds groeiende geluidshinder. Het is een 24/7 vrachtwagen snelweg geworden. Zelfs met de roosters dicht ontsnappen we niet meer aan het geluid. In de tuin lijkt het wel of we naast de A7 zitten. Dat plezier is ook voorbij.
    Gaan het proberen met roosters van buiten dicht maken en Zullen wel aan 3dubbel glas moeten of verkopen…maar wie wil daar nog gaan zitten? Het is een hard gelag als je net je huis gerenoveerd hebt.
    Vrees dat het in de toekomst nog slechter zal worden gelet op het ontwikkelen van Lstad airport. Zullen ze niet al gedacht hebben aan 4 baans doortrekken?
    Dan is het hellemaal onleefbaar geworden.

  2. Het gaat niet alleen om de bewoners van de broekerhaven. Langs het gehele tracé Florasingel en de raadhuislaan is voor alle woningen de overlast enorm toegenomen.

    Wij verwachten van de gemeente en politiek aanpak van dit probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *