Ledenvergadering PVDA/GroenLinks Stede Broec

Geachte leden in Stede Broec,

Op 4 september jl. hebben de afzonderlijke ledenraden van resp. PVDA en GroenLinks ingestemd om wederom samen een lijst te voeren bij de aanstaande raadsverkiezingen op 21 maart.

Vervolgens is er landelijk toestemming gevraagd en gekregen voor de samenwerking.

De volgende stappen die we gaan zetten hebben betrekking op 1) het vaststellen van ons verkiezingsprogramma en 2) het inventariseren welke kandidaten zich de komende jaren willen inspannen. We hopen op brede belangstelling want onze fractie is zeer beperkt.

Het is een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen, omdat de ervaring leert dat deze doorgaans niet bepaald goed gelezen wordt. De kernboodschap treft u ook aan. Dat wordt gepromoveerd tot folder die iedereen in de bus krijgt.

Daartoe nodigen wij u uit voor een gecombineerde ledenraadsvergadering op donderdag 30 november in het gemeentehuis in Bovenkarspel. Aanvang 20 uur.

Bijgaand treft u aan de agenda, het conceptverkiezingsprogramma en de  verslagen van de afzonderlijke ledenraden op 4 september.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Nootebos en Hans Aker

 


Agenda

Graag nodigen wij de leden van de afdeling Stede Broec uit voor een ledenvergadering PVDA/GroenLinks op donderdag 30 november 2017, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Stede Broec, Middend 2 te Bovenkarspel.

Deze ledenvergadering is ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 worden gehouden, voor te bereiden en een aantal besluiten daarvoor te nemen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Verslag ledenraadsvergadering 4 september (zie bijlage)
  3. Verkiezingsprogramma (zie bijlage)
  4. Naar een kandidatenlijst
  5. Ambities potentiele kandidaten (aangeven voorkeur volgend/actief, commissie/raadswerk, wethouderschap)
  6. Rol en planning groscommissie
  7. Communicatie en campagne (mondelinge toelichting)
  8. Financiën
  9. Vervolgafspraken
  10. Rondvraag

 

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op 30 november.

Bart Nootebos en Hans Aker

 

N.B.

1)            mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, maar wel (aandachts)punten willen aanbrengen, geef dit dan door per mail of telefonisch.

2)            Wilt u bij de ledenvergadering aanwezig zijn, maar heeft u geen vervoer, laat het ons weten. We halen u graag op!

3)            Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bart Nootebos, 06-43991187

 

Klik hier onder voor het concept verkiezingsprogramma.

Concept verkiezingsprogramma 2018 2022