Lang leve de democratie. (Column)

Het zal u niet ont­gaan zijn dat jour­na­lis­ten soms on­der er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den hun werk moe­ten doen. En dan heb­ben we het niet over oor­logs­ge­bie­den, neen, zulks ge­beurt ook ge­woon in West-Fries­land. Zo mocht ik on­langs aan­schui­ven bij een ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring in Ste­de Broec. Ten­min­ste, dat pro­beer­de ik, maar de pers­ta­fel was – en dat was be­paald niet voor het eerst – door de bo­des in­ge­pikt als kof­fie­ta­fel.


Com­mis­sie­lid Adri Beu­ker (PvdA/GroenLinks) be­speur­de onze ir­ri­ta­tie en stel­de nog de­zelf­de avond kri­ti­sche schrif­te­lij­ke vra­gen aan bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders over deze on­ver­kwik­ke­lij­ke si­tu­a­tie. ‘Acht ge­bak­jes com­pleet met scho­tel­tjes en vork­jes, 30 kar­ton­nen be­ker­tjes, 25 plas­tic be­ker­tjes, 4 kop en scho­tels, 2 kan­nen koud wa­ter, 1 ther­mos­kan met heet wa­ter, 1 ther­mos­kan met kof­fie, 25 kof­fie­melk­cupjes, 20 sui­ker­zak­jes, 15 zak­jes crea­mer, le­pel­tjes. Dat al­les (en meer) stond op de pers­ta­fel tij­dens de laat­ste ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring’, schreef Beu­ker, zich af­vra­gend of de ge­meen­te dit on­der een ‘fat­soen­lij­ke werk­plek’ ver­staat.
Dat hielp, want deze dins­dag was de pers­ta­fel een oase van ruim­te. En dat al­le­maal dank­zij Adri! Lang leve de de­mo­cra­tie. Ik zal nooit meer zeg­gen dat de po­li­tiek niets voor el­kaar krijgt. Eén klein aan­dachts­punt­je: de schaal met ge­bak­jes had best mo­gen blij­ven staan.

Paul Gutter p.gutter@hollandmediacombinatie.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *