Krachten Bundelen met Het West-Fries GroenLinks Netwerk.

GroenLinks voor droge voeten in West-Friesland!

In West-Friesland zijn onwijs veel getalenteerde GroenLinksers actief. Ze zijn wethouder, hoogheemraad, raadslid of steunfractielid. Door het netwerk willen we onze krachten bundelen. Iedere gemeente in West-Friesland heeft met dezelfde actuele thema’s te maken. Of het nu om woningbouw,  jeugdzorg, opvang vluchtelingen, cultuur, water, natuur en duurzame energie opwek gaat, het houdt ons allen dagelijks bezig. Door dit professionele netwerk kunnen we ieder op onze eigen bestuur- en/of raadstafel voor West-Friesland de goede integrale keuzes maken.

Het netwerk start een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met als doel om regionaal talent te scouten voor de kandidatenlijsten, de werving en selectie door ervaringsdeskundigen uit te laten voeren, een gezamenlijk programma op te stellen met ruimte voor verschillen, en een gezamenlijke campagne te starten.   

We zijn wars van oeverloze discussies en ellenlange vergaderingen. Dat doen we in ons bestuurlijke werk al meer dan genoeg. Het netwerk is vooral bedoeld om te versnellen, door van elkaars expertise,  ideeën en initiatieven optimaal gebruik te maken. De trekkers van het netwerk zijn Bart Nootebos,  Saskia Borgers en Maarten Schollaardt.

Wil je actief worden voor GroenLinks? Meld je dan aan op glwestfriesland@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *