Klimaat & Duurzaamheid

We hebben van duurzaamheid een apart thema gemaakt, omdat het in alle onderdelen van de samenleving een rol speelt of zou moeten spelen. Behalve ene heer Trump is iedereen ervan overtuigd, dat klimaatbeleid een belangrijk thema is. Zowel voor onze inwoners als voor ons verenigingsleven en onze bedrijven. PVDA/GroenLinks Stede Broec vindt, dat we hierbij als gemeente een belangrijke rol hebben.

In het klimaatbeleid streven we na om zuinig om te gaan met onze aarde door zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken en meer gebruik te maken van de elementen: aanwezige warmte van de zon en in de aarde en de wind.

Een duurzame samenleving is nog breder. Dat zit in allerlei facetten, van de koffie die je inkoopt voor de ambtenaren, de brandstof waar onze gemeentelijke auto’s op rijden tot een afweging om panden niet te slopen maar te herbestemmen. Intensievere neerslag? Moedig onze inwoners aan om water langer vast te houden om grote investeringen in de afwatering te voorkomen. Hoe? Minder tegels in de tuin bijvoorbeeld of een watertank, die je kan gebruiken voor spoelwater. Concreet: net als dat je bij elk besluit de financiële paragraaf overweegt, zo zou je elk besluit ook langs de lat van de duurzaamheid moeten leggen als het aan onze partij ligt. Waarom? Omdat we als gemeente een voorbeeld functie hebben. Maar toch vooral omdat we de wereld gezond en wel willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom streven we de volgende doelen na:

 

Op weg naar een CO2-neutraal Stede Broec

PvdA/GroenLinks wil toe naar een duurzame gemeente en kiest voor een actief beleid, gericht op CO2-neutraal in 2035. In de komende raadsperiode gaan we daar een begin mee maken door meer te investeren op diverse terreinen.

 

Werken aan een gasloos Stede Broec

De provinciale scan heeft uitgewezen dat Stede Broec geschikt is voor aardwarmte. De nieuwbouwwijk Waterweide biedt kansen een start te maken naar een gasloze toekomst en om dit langzaamaan uit te rollen naar andere wijken. Wij kunnen voorop lopen bij deze noodzakelijke omzetting.

 

Ja/Ja, minder afval en goed scheiden

Afvalpreventie is van belang. Voorkom daarom dat je afval in huis haalt. De ja/ja sticker (waarbij je aan kan geven of je wel folders wilt ontvangen) kan hierbij helpen. Vervolgens is goed scheiden van belang. Hier moeten we keuzes in maken, die goed zijn voor het milieu maar ook gebruiksvriendelijk. Zodat iedereen meedoet.

 

Duurzame opwekking

Stede Broec leent zich niet zo goed voor windenergie. We zijn een compacte gemeente met weinig buitenruimte. Wel willen we verkennen of we mee kunnen investeren in andere projecten, zoals wind op zee. Iets wat meetelt voor je gemeentelijke productie en uiteindelijk ook rendement oplevert.

Wat betreft zonne-energie moet de standaard zijn: pakken we een gebouw aan dan leggen we er panelen op. We zijn voor zonneweiden, tenminste op agrarisch minder interessante delen en als ze het landschap niet ontsieren.

 

Samen met u

De gemeente werkt samen met de inwoners om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen, daarbij heeft de gemeentelijke overheid een voorbeeldfunctie.

Dus willen we dat duurzame initiatieven van inwoners of verenigingen ondersteund worden. Met subsidie, maar mogelijk ook in de communicatie.

We faciliteren daarmee initiatieven vanuit de bevolking. Helpend hierbij is soepele regelgeving en een ruimhartig vergunningenbeleid.