Kledingcheques vinden gretig aftrek bij minima Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben vorig jaar 747 kledingcheques à 200 euro uitgegeven aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit minimagezinnen. Er zijn ook nog 207 kledingcheques, ter waarde van 41.400 euro, op de plank blijven liggen. Een plan voor de besteding van deze cheques is nog in ontwikkeling.

Het extraatje is gefinancierd vanuit de zogeheten Klijnsmagelden. Dit geld wordt sinds 2017 – op initiatief van toenmalig secretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – beschikbaar gesteld voor projecten om armoede onder kinderen tegen te gaan. De gemeenteraden zijn vrij om deze niet-geoormerkte gelden naar eigen inzicht te besteden.

Schoenen

Binnen de samenwerkende SED-gemeenten werd van dit geld vorig jaar onder meer een kledingcheque van 200 euro uitgegeven voor de aanschaf van kleding en schoenen. Alle kinderen tussen de 4 en 18 uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum kwamen in aanmerking.

Veel van die gezinnen waren al bij de gemeenten bekend, omdat zij in 2018 aanspraak hebben gemaakt op bijzondere bijstand. In Stede Broec ging het om 191 kinderen uit 100 gezinnen, in Enkhuizen om 286 kinderen uit 154 gezinnen en in Drechterland om 124 kinderen uit 65 gezinnen.

Toekenningsbrief

Deze ruim zeshonderd kinderen hebben allemaal een toekenningsbrief ontvangen. Ouders/verzorgers konden de cheques ophalen tijdens de spreekuren van de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening, en hier ook informatie ontvangen over andere voor hen relevante regelingen.

Daarnaast schatten de SED-gemeenten in dat er nog zeker zo’n 170 kinderen uit ’verborgen’ minimagezinnen in aanmerking komen voor de kledingcheque. Om die te bereiken zijn verschillende acties ondernomen. Er zijn publicaties geweest in dag- en weekbladen en huis aan huis is de ’Geldkrant op maat’ van het Nibud verspreid.

Tevens zijn 500 exemplaren verspreid ’op publieke vindplaatsen’, voor mensen met een nee/nee-sticker of die de krant gemist hebben. ’Sinds die publicatie is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand sterk toegenomen’, constateren de colleges van B en W. Ook scholen, bibliotheken en consultatiebureaus hebben de kledingcheque bij hun doelgroepen onder de aandacht gebracht.

Vooral in Enkhuizen vonden de cheques gretig aftrek: 338 uitgegeven, 23 niet uitgegeven. In Drechterland werden 155 cheques opgehaald, 65 bleven er over. In Stede Broec bleef bijna een derde op de plank liggen: 254 werden er verstrekt, 119 niet. Uit een eerste evaluatie is gebleken dat zo’n vier tot vijf keer wordt betaald met een kledingcheque en dat ze gespendeerd zijn bij ruim 150 lokale en landelijke winkels.

Verlopen

Dat niet alle cheques zijn uitgegeven, komt mede door ’de verbeterende economie, die ervoor zorgt dat minder huishoudens een laag inkomen hebben dan verwacht’. De termijn om de cheque aan te vragen is per 31 januari verlopen. Uit de evaluatie die de komende weken plaatsvindt, moet duidelijk worden wat er gaat gebeuren met het overgebleven bedrag van 41.400 euro. Daarnaast bespreken de gemeenten met de doelgroep en de sociale partners hoe de gelden hoe de Klijnsmagelden dit jaar moeten worden besteed.

Stede Broec krijgt voor 2019 een bedrag van 88.920 euro vanuit het Rijk, Enkhuizen 89.135 euro en Drechterland 59.866 euro.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *