Kinderarmoede in Stede Broec. “Ja ook hier!”

Jette Klijnsma

Toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor alle gemeenten geld beschikbaar gesteld voor projecten die armoede tegengaan. Met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens worden als doelgroep benoemd. Gemeenten hebben een hoge mate van beleidsvrijheid bij het inzetten van de gelden, maar ze moeten in natura komen bij kinderen, zodat zij mee kunnen doen op het gebied van sport of cultuur, met sociale activiteiten op school of in hun vrije tijd. Wij informeren u middels deze brief hoe wij deze extra gelden gaan inzetten om armoede onder kinderen te verminderen. 
Informatieverstrekking Wij zetten in op een samenhangend pakket aan maatregelen gericht op preventie, voorlichting, activering én een leuk extraatje voor kinderen van ouders met een laag inkomen.  
Kledingcheque Alle kinderen van ouders met een laag inkomen ontvangen een kledingcheque waarmee zij zelf kleding en schoenen kunnen kopen. Met de cheque kunnen ze alleen kleding en schoenen kopen. De cheque wordt uitgegeven aan alle kinderen in Stede Broec uit een gezin met een laag inkomen; het maakt niet uit of ouders een uitkering ontvangen of werken. De cheque wordt in het najaar 2018 verstrekt zodat zij nieuwe kleren kunnen kopen voor de winter. 
 
De kledingcheque kent voor de gemeente geen uitvoeringskosten, zodat de voor de aankoop van kleding bestemde gelden volledig voor dit doel kunnen worden ingezet. 
 
Geldkrant op Maat van het Nibud De geldkrant van het Nibud is een communicatie-/ voorlichtingsmiddel met activering als doel. Het Nibud gebruikt inzichten en gedragsaspecten uit de wetenschap, die tot doel hebben de lezer te activeren. Het betreft het checken van inkomsten en uitgaven, het maken van een begroting, het ordenen van een administratie, de mogelijkheden van inkomensondersteuning, en de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning als mensen er zelf niet uitkomen. De geldkrant is een papierenkrant die huis-aan-huis verspreid zal worden. De geldkrant wordt door het Nibud volgens eenzelfde stijl vormgegeven. Wel zullen het logo en de kleuren van de gemeente opgenomen worden en biedt de krant specifieke informatie over (financiële) regelingen en vrijwilligersorganisaties. De krant wordt verspreid onder alle huishoudens in de gemeente. 
 
Kindpakket.nl is een website, speciaal gericht op het bieden van een overzicht, van zowel landelijke als lokale regelingen speciaal voor kinderen. Via de website kunnen ouders en intermediairs op een laagdrempelige manier een overzicht krijgen van alle regelingen die voor hen relevant zijn en in veel gevallen direct aanvragen. 
 
Vervolg Wij organiseren in oktober 2018 een bijeenkomst, waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd zoals de Kredietbank, Stichting Leergeld, de Voedselbank, Kinderkledingbank, WerkSaam, Stichting Welzijn Stede Broec, Vluchtelingenwerk en woningcorporatie de Woonschakel. Bij deze bijeenkomst zal de geldkrant worden gepresenteerd en het Kindpakket worden gelanceerd. 
De verspreiding van de kledingcheques wordt tevens aangekondigd. Op deze manier worden alle projecten bij onze maatschappelijke partners onder de aandacht gebracht. Deze partners zullen ons helpen om de bekendheid onder inwoners te vergroten. Tevens wordt een communicatieplan opgesteld hoe we de afname van de cheques kunnen vergroten. Wij willen in ieder geval dat kinderen/ ouders de 
 
kledingcheque zelf komen afhalen, zodat de uitvoerende medewerkers van de gemeente gelijktijdig informatie kunnen verstrekken over de mogelijkheden van bijzondere bijstand, meedoen regelingen, Leergeld, Voedselbank en schuldhulpverlening. 
De geldkrant wordt in oktober 2018 huis-aan-huis verspreid onder alle inwoners van de gemeente. 
Wensen van kinderen Conform het advies van de Wmo-Adviesraad onderzoeken wij de mogelijkheden om kinderen een stem te geven in het structureel beleid rond de bestrijding van armoede zoals Speaking Minds http://speakingminds.nl 
 
 

 

 

Bovenkarspel 26 september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *