Hebben we in 2016 iets bereikt? Zeker wel!!

Centrumplan

De PvdA/GroenLinks-fractie kan met tevredenheid terugkijken op het roerige jaar 2016.

In goede samenwerking met andere fracties zijn o.a. onderstaande punten gerealiseerd.

 

  1. Op basis van een door ons ingediende motie is het beeld van één van de entrees van onze gemeente aanzienlijk verbeterd. Het deel van de Florasingel tussen de BP-benzinepomp en de rotonde is voorzien van nieuwe beplanting.
  2. Er worden binnenkort een behoorlijk aantal sociale huurwoningen (appartementen) gebouwd aan Het Voert en in de Burgemeester Boonlaan. De verwachting is dat hierdoor de wachttijd voor een woning met een betaalbare huur wordt verkleind.
  3. Met de uitvoering van het Centrumplan is een begin gemaakt. Achter het gemeentehuis is het aantal parkeerplaatsen fors uitgebreid. Het plein voor het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht en krijgt een publieksvriendelijke functie. Onze wethouder Bart Nootebos is hierbij nauw betrokken.
  4. De gemeentelijke camping is verkocht aan een private partij. De kwaliteit van de camping zal op peil gebracht worden en de gemeente is af van het te betalen exploitatietekort van ca. € 50.000,- per jaar.
  5. Er is gestart met het moderniseren van de straatverlichting. Er  worden energiezuinige led lampen gemonteerd. Op termijn is er sprake van minder kosten en de duurzaamheid wordt bevorderd.
  1. De precariobelasting is ingevoerd. De gemeente ontvangt naar verwachting een aantal jaren ongeveer € 500.000,-; te betalen door de nutsbedrijven.
  2. Er is een begin gemaakt met de verkoop van gemeentelijk onroerend goed dat niet rendabel was.
  3. Vervanging atletiekbaan en de bijbehorende kantine. Na uitvoering in 2017 zal deze accommodatie weer aan alle eisen van deze tijd voldoen.
  4. De PvdA/GroenLinks-fractie staat op het standpunt, dat ondernemers zelf prima kunnen bepalen op welke tijden zij hun winkel willen openstellen. Daarom hebben wij eraan meegewerkt dat ook op zondagen de winkels open mogen zijn.

 

Het is natuurlijk niet zo, dat al onze voorstellen te realiseren zijn. We hebben zoals bekend slecht 2 van de 19 raadszetels.

Het college van B&W vond het bijvoorbeeld noodzakelijk de Onroerende Zaak Belasting extra met ongeveer 3 procent te verhogen. Onze fractie vond eigenlijk alleen een verhoging van 0,6% (het inflatiepercentage) acceptabel. Hiervoor konden we helaas geen meerderheid in de raad vinden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *