Gedeputeerde Staten willen niets doen aan geluidsoverlast N307 in Bovenkarspel


Het bestaande geluidsscherm in Broekerhaven is niet afdoende.
© Archieffoto Henk de Weerd
Cees Beemster

BOVENKARSPEL

Bewoners van de wijk Broekerschans in Bovenkarspel hoeven voorlopig niet te rekenen op een oplossing voor de geluidsoverlast die zij ervaren door het toegenomen verkeer op de N307 langs hun woningen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zeggen dat ’andere maatregelen niet genomen worden’ omdat hier al stil asfalt ligt en daarmee wordt voldaan aan de Wet Geluidshinder.

De bewoners ervaren meer geluidsoverlast sinds de nieuwe Westfrisiaweg open is. ,,Met name van vrachtverkeer’’, weet wethouder Bart Nootebos van Stede Broec die met de bewoners in gesprek is. Hij gaat, mede op aandringen van zijn raad, nog in gesprek met de provincie om toch maatregelen te treffen.

Het is zeer de vraag of dat gesprek iets uithaalt. Het Provinciale Statenlid Wim Hoogervorst (SP) uit Enkhuizen heeft een maand geleden al de vraag neergelegd bij GS wat zij wil doen om het probleem op te lossen. Op die vraag antwoordt GS nu dat ’op deze locatie stil asfalt is aangebracht’ en de provincie verder niets gaat doen.

Verkeersmeting

,,We weten hoe de provincie hierin staat. Het wordt niet gemakkelijk’’, beseft Nootebos. Hij heeft nu nog niets in handen om de provincie op andere gedachten te brengen, maar dat kan veranderen als de verkeersmeting op de N307 tussen Voetakkers en Houtribdijk klaar is. De provincie meet sinds 1 maart drie maanden lang het verkeer op dit stuk. De uitslag wordt vergeleken met de prognose die in 2010 is gemaakt voordat de nieuwe Westfrisiaweg werd aangelegd.

De geluidsmeting op de N307 in Grootebroek en Bovenkarspel kan volgens Provinciale Statenlid Wim Hoogervorst (SP) wel degelijk betekenen dat de provincie in actie moet komen. ,,Als blijkt dat de te verwachten geluids- en fijnstofwaarden worden overschreden, zal gekeken moeten worden naar maatregelen om de overlast te beperken’’, vindt hij.

Net als wethouder Bart Nootebos is Hoogervorst benieuwd naar de uitkomst van de meting. ,,De resultaten kunnen de wens om maatregelen te treffen ondersteunen’’, zegt hij. Dat GS op vragen van Hoogervorst nu op voorhand al zegt niets aan de geluidsoverlast te doen omdat hier al geluidsarm asfalt ligt, pikt de SP in elk geval niet.

,,Wij zullen het hier niet bij laten’’, aldus Hoogervorst. Hij blijft in gesprek met de bewoners die hier last van hebben en heeft hen toegezegd de kwestie ook aan de orde te stellen in Provinciale Staten. Het zou volgens Hoogervorst goed zijn als de raadsfracties in Stede Broec hun provinciale partijgenoten oproepen mee te werken aan een oplossing.

Argument

,,Als de destijds verwachte verkeerstoename nu wordt overtroffen, hebben we mogelijk toch een argument’’, stelt Nootebos. ,,Juridisch ligt dit in verband met de Wet Geluidshinder ingewikkeld.’’ Voor een beter geluidscherm zal bovendien met het hoogheemraadschap overeenstemming moeten worden bereikt omdat de weg in Broekerhaven op een dijk van het schap ligt.

,,Wij wisten voor de aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg dat dit stuk de bottleneck was’’, zegt Nootebos. ,,Die tracékeuze is toen gemaakt. Daarin speelden meerdere belangen. Voor een betere ontsluiting van de wijken in Stede Broec is het goed dat de nieuwe weg er is gekomen.’’

Waterweide

Met de nieuwe wijk Waterweide die ten zuiden van het Martinuscollege in Grootebroek langs de N307 komt, is in de geluidsberekeningen van de nieuwe weg geen rekening gehouden. Volgens GS kwam de gemeente Stede Broec pas met het plan voor deze nieuwbouw na vaststelling van het plan voor de weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *