Yvonne Koopen

Naam                        :    Yvonne Koopen

Geboren                   :    29 september 1964 in Enkhuizen

Burgerlijke staat    :    Alleenstaande moeder met drie dochters

Woonplaats            :    Grootebroek

Email adres            :    y.koopen@pvdagl-sb.nl  

Politieke Partij      :    PvdA

 

 


Al op de middelbare school was ik meer dan de gemiddelde puber geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurde. Vredesdemonstraties, wekenlange ambtenarenstakingen, grote werkeloosheid begin jaren 80….dat was de tijd dat ik rechten studeerde en woonde in Amsterdam.

Na mij studie ben ik als bestuurlijk-juridisch beleidsadviseur gaan werken en nog steeds werk ik in de publieke sector, nu als bestuur ondersteuner/directiesecretaris bij de GGD.

In 1995 zette ik mij eerste stappen in de gemeentepolitiek, eerst als commissielid van verschillende commissie en sinds 1999 als raadslid. En dat verveelt nog steeds niet! Je kunt als raadslid zaken agenderen, opkomen voor inwoners voor wie werk, inkomen en huisvesting niet of niet meer allemaal zo vanzelfsprekend is.

Mijn wortels liggen echt in West-Friesland, ik ben geboren in Enkhuizen maar woon al sinds 1993 in Stede Broec. Op dit moment woont nog maar één dochter thuis.

Hobby’s: ik ben dol op lekker koken (en het daarna opeten met vrienden, familie), reizen, kunst en cultuur (ik ben groot afnemer van het Postkantoor).

Nevenfuncties:

lid/voorzitter van Klachtencommissie Omring

Het is dat ik moet werken, anders had ik het heel leuk gevonden