Wim Kersten

Naam                     : Wim Kersten

Geboren                : 1944 Grootebroek

Burgerlijke staat : Getrouwd,

Woonplaats         : Grootebroek

Email adres         : mailto:info@pvdagl-sb.nl

Politieke Partij    : GroenLinks

 


Wim is werkzaam geweest in de volwasseneneducatie (als inhoudelijk medewerker, projectontwikkelaar, docent, lid medezeggenschapsraad).

Was fractievoorzitter voor GroenLinks en haar voorlopers in Stede Broec van 1982 – 1998. Lid + secretaris GroenLinks provincie Noord-Holland van 1999 – 2005. Bestuurslid + PR voor Wereldwinkel Stede Broec van 1998 – 2012. Lid millennium Platform + fairtrade werkgroep in Drechterland sinds 2010.

Voorzitter Historische Vereniging Oud Stede Broec sinds 2010 en als zodanig lid stuurgroep 650jr Stede Broec. Bevlogen bestuurder m.b.t. acties rondom: duurzaamheid, fairtrade, cultuurhistorie, monumentaal erfgoed, opkomen voor rechten van onderdrukten, vluchtelingen, minderheden, over eigen grenzen heen kijken, inspraak, organisaties binnen de menselijke maat.

Welzijn boven welvaart.