De Fractie

Bart Nootebos
Wethouder
Taken ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bouwen en milieu (inclusief handhaving) Omgevingswet openbare ruimte verkeer en vervoer duurzaamheid (incl. RUD, HVC en CAW) erfgoed, monumentenbeleid en archeologie statushouders en vluchtelingenwerk
Yvonne Koopen
Raadslid

Fractievoorzitter -Plaatsvervangend voorzitter raad. -Presidium. -Commissielid

Aaldert Vuijst
Raadslid

Raadslid - Commissielid - Websitebeheer en Sociale media

Roland Bisscheroux
Commissielid

Commissielid RBFZ 

Hans Aker
Commissielid

Penningmeester

Simone Bisscheroux
Commissie lid Samenleving

Commissielid en redacteur sociale media

Sandra Segers
Commissielid
Jeroen Bakker
Commissielid