En weer krijgt Stede Broec er huurwoningen bij!

Het Voert

Wethouder Bart Nootebos laat eer geen gras overgroeien, en versneld de bouw van betaalbare huur woningen in Stede Broec om zo de wachttijden voor een sociale huurwoning.
Zo ligt er een gras­veld, zo staat er aan Het Voert in Groote­broek een im­mens ge­raam­te van stei­ger­werk, waar­ach­ter de con­tou­ren schuil gaan van een woon­to­ren. Bou­wer Kuin is hier hard aan het werk. Goed nieuws voor de wo­ning­zoe­ken­den uit Ste­de Broec. Op ver­schil­len­de plaat­sen wordt ge­werkt aan nieu­we huur­wo­nin­gen.

Op Het Voert ko­men er vol­gend jaar zo­mer 52 so­ci­a­le huur­wo­nin­gen bij: 33 ap­par­te­men­ten en 19 wo­nin­gen.

Ach­ter het Verenigingsgebouw komt deels huur, deels koop en in Oos­ter­weed werkt pro­ject­ont­wik­ke­laar Kuin ook al aan een woon­to­ren voor 30 so­ci­a­le huur­wo­nin­gen. Te­vens zijn er, zij het nog niet heel con­cre­te, plan­nen voor huur­wo­nin­gen op de plek van Op/Maat aan de Mid­den­weg.

 

                           Impressie op/maat locatie

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *