Discussie invoering Ja/Ja sticker

 

Vanavond zal onze fractie PVDA/GroenLinks gemeente Stede Broec in de Commissie grondgebied zaken de discussie voeren!

Aanvang 20:00 uur raadszaal gemeentehuis Stede Broec.

Inleiding

Huishoudens ontvangen per jaar gemiddeld 34 kilo ongeadresseerd reclamedrukwerk op de mat. Folders en weekkranten bedoeld om mensen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen in uw buurt, maar vooral om u te wijzen op aanbiedingen in de winkels.

Wilt u dit niet ontvangen kunt u er actief voor kiezen om uw deur te versieren met een sticker die de bezorger hier op wijst. Bekend is dat veel folders en krantjes ongelezen in de papierbak belanden.

Voor winkeliers is reclame, of het nu per folder of advertentie in het weekblad is, een mooie manier om klanten te werven. Alhoewel winkeliers dat op steeds meer manieren (moeten) doen, zoals internet of facebook, blijft het drukwerk een belangrijke manier van het benaderen van klanten in de directe omgeving.

In het kader van de duurzaamheid streven overheden, burgers en bedrijven er naar zo min mogelijk afval te produceren. De Trias energetica (zie afbeelding) wijst ons qua verduurzaming op de volgorde der dingen. Eerste daarbij is: beperk de energievraag. Deze discussienotitie appelleert aan juist dit punt; vraagreductie.

De vraag aan de commissie is: gaan wij actief folderontvangst ontmoedigen door aan te sturen op een ja/ja sticker?

Doel van de ja/ja sticker

Op dit moment is het gangbaar dat je alle folders en krantjes ontvangt tenzij je aangeeft dat niet te willen. Dat kan je ook omdraaien. Wilt u graag weekkranten en folders ontvangen? Prima, maar geeft u dat dan aan. Anders ontvangt u ze niet. De discussie is vergelijkbaar met de discussie van de orgaandonatie.

In een toenemend aantal gemeenten neigt men naar dat laatste. Ook in CAW-verband zou deze discussie gevoerd kunnen worden. Doel om dit anders aan te vliegen is primair het argument duurzaamheid. Het kost minder grondstoffen (inkt, bomen, brandstof), waardoor het een bijdrage levert aan de co2 reductie.

Betrokkenen

U als inwoner ontvangt al dan niet de folder, maar er zijn natuurlijk vele belanghebbenden in deze keten. Aan de bron van een folder staat de detaillist, die zijn waar over het voetlicht wil brengen. In de keten zijn verder betrokken de grafische branch (opmaak, drukwerk) en de folderverspreiders. Tenslotte kunnen de inzamelaars als betrokkene worden genoemd.Elk met een eigen rol en belang bij deze discussie.

Potentiele gevolgen invoering ja/ja sticker

Natuurlijk, het hangt er sterk van af in hoeverre onze inwoners de ja/ja sticker zullen gebruiken. Maar veronderstelt mag worden dat een substantieel deel van de inwoners niet de moeite neemt om de sticker aan te brengen. Het bereik van folders en weekbladen zal daarmee verminderen. Dit kan een aantal gevolgen hebben.

In eerste aanleg zal de productie en de hoeveelheid papierafval drastisch afnemen wat goed is voor het milieu.

Oud papierinzamelaars zullen hun opbrengst substantieel zien afnemen.

Ondernemers zullen minder c.q. meer in gezamenlijkheid folders uit gaan brengen of juist meer de digitale route verkiezen.

Inwoners worden minder geinformeerd/geprikkeld over acties en aanbiedingen, maar ook over maatschappelijke activiteiten en actualiteiten via hun brievenbus, maar zullen meer hun heil moeten zoeken via de digitale weg.

 

Discussie

De fractie PVDA/GroenLinks Stede Broec neemt met deze notitie nog geen standpunt in, maar vindt dat de discussie wel mag plaatsvinden. Daarnaast is de fractie benieuwd naar het standpunt van de andere fracties. We hebben geen harde cijfers maar willen de principiële discussie graag voeren; hoe ziet de politiek van Stede Broec dat deze tak van sport zich zal ontwikkelen? En moeten we het college opdracht geven om dit verder uit te zoeken, al dan niet binnen het CAW?

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *