Debat, Vrouwen van nu.

Maandag 12-02-2018

 

In het verengingsgebouw was het debat van vrouwen van nu, met alle politieke partijen van Stede Broec,  onze partij werd vertegenwoordigd door Lida kreuk. die een aantal stellingen verdedigde en ging daar mee in debat met de andere fracties.

hier onder de stellingen en antwoorden van onze partij! 


1. De politieke partijen in Stede Broec vinden het belangrijk dat er een goed verkeersplan is en dat er gehandhaafd wordt!

 

Lida kreuk in debat

Ons antwoord op de stelling: Ja, met wel wat kanttekeningen
Ten eerste zijn dat twee verschillende dingen. Het huidige verkeersplan is uitgevoerd en er is nog geen nieuwe. In het college willen we eerst zien wat de effecten van de N23 zijn op het Noord/Zuid verkeer, het zou goed kunnen dat het daar rustiger wordt; zuid gaat via Raadhuislaan/Florasingel richting de A7, Noord via Drechterlandseweg. Nu gaan ook mensen uit zuid via de Drechterlandseweg (zoals ik bijvoorbeeld).
Bovendien gaat de Industrieweg nu veelal via de Stuijfbergenlaan (Raadhuislaan is afgesloten voor vrachtverkeer in noordelijke richting), zoals de Graafkaas, Deka zie je ook zo rijden, straks niet meer.
Verkeerssituaties die moeten worden aangepakt: bij Action, je kan zeggen dat ik met de ondernemers (eigenaren van het terrein) daar aan een herinrichting werken.

 

Verder: aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers, wandelaars en mindervaliden (toegankelijkheid)
Rotonde bij t spoor: wordt ontlast (iig anders) als de parkeergelegenheid straks bij de Aldi gereed is. Parkeerders voor Streekhof hoeven niet meer allemaal de Middenweg op.

Handhaving:
Voorop gesteld: het is hier geen binnenstad van Amsterdam! Handhaving wat betreft verkeer wat ons betreft op mensen die hun aanhanger of camper wekenlang in de wijk zetten, storend/langdurig foutparkeren (je auto ff bij Slagerij Groot zetten op de P.J.. Jongstraat remt het andere verkeer lekker af, helemaal niet erg)
Boa’s en handhaving: op zich goed als mensen er op gewezen worden, maar mensen moeten niet gaan zeggen: “dat lossen die handhavers maar op”

2. De decentralisatie van de zorgtaken heeft voor de inwoners van Stede Broec tot een hoge kwaliteit van zorgverlening geleid!

Ons antwoord op de stelling: Nou….er zijn in ieder geval geen ongelukken gebeurd bij de overgang, maar of het voor iedereen beter/duidelijker is?
Brede stelling: je hebt te maken met jeugdzorg, WMO, dagbesteding, maatschappelijke opvang komt er aan, veilig thuis…..of dat over de volle breedt tot een hogere kwaliteit heeft geleid? Meer papierwerk ja, zeker voor de instellingen.
We zijn voor meer maatwerk in de buurt en tegen het ‘slepen’ met cliënten om financiële reden: zorg in de nabijheid betekent dat je in het netwerk, de broer, zus, kinderen steun kunt krijgen in de zorg: betere afstemming van taken; wat is aan ‘de overheid’ wat wil en kan het netwerk betekenen.
Concreet (verkiezingsprogramma): plaatsingen bij de ESDEGE’s en Philadelphia ’s in onze gemeente bij voorkeur uit de buurt. Daar willen we eigenlijk weer greep op krijgen (nu collectief verhuurd aan 1 organisatie, die zelf de invulling regelt, hier afspraken over maken. Mocht dat allemaal niet lukken: kijken welke drukmiddelen we hiervoor kunnen inzetten (via woonvergunning en woonschakel)

N.b.: we zijn blij met de stichting Welzijn Stede Broec. Deze organisatie staat goed in de stede broecse samenleving. Zo goed dat ze te veel moeten doorverwijzen naar de tweede lijn (duurder).
Ook in programma: zorgen over eenzaamheid: misschien moeten we wel naar buurtconciërges, mensen die een centraal figuur worden en mensen aanspreken op een stukje handhaving in de buurt, maar ook eenzaamheid kunnen signaleren en doorverwijzen naar de stichting welzijn.

 

 

3 .Een fusie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is beter en goedkoper voor de inwoners!

Ons antwoord op de stelling: Ja
PVDA/GroenLinks Stede Broec is vóór fusie. Wist u dat meer dan de helft van de raadsvoorstellen helemaal niet specifiek Stede Broecs zijn? Die gaan over de SED of de regio West-Friesland (milieudienst, WerkSaam, Westfries archief, automatisering) of de regio Noord-Holland Noord wat betreft de GGD of de politie.
De Jeugdzorg? Die kopen we gezamenlijk in in West-Friesland. Net als de WMO en de dagbesteding. Woningbouw, bedrijventerreinen? Dit vereist regionale afstemming van de provincie. Kortom, behalve dat het ophalen van een paspoort u mogelijk extra kilometers kost, zult u nagenoeg niets van een fusie merken. Dit heeft ook geen gevolgen voor de eigenheid van dorpen. Andijk is ook nog gewoon Andijk ondanks dat het nu gemeente Medemblik is, idem voor Westwoud na de fusie tussen Drechterland en Venhuizen in 2008. Het gaat er om dat een gemeente complexere taken heeft die om meer kennis en kunde vragen van de organisatie.
Nou ja, uw portemonnee zal het merken, in positieve zin. Het aantal burgemeesters gaat van 3 naar 1, wethouders van 10 naar 4 en het aantal raadsleden gaat van 53 naar 31. Dat scheelt zeker één miljoen euro, elk jaar! En ook niet onbelangrijk: de ambtenaren schrijven gewoon één advies, in plaats van steeds drie verschillende, waar dan weer over gesproken moet worden.
Wat ons betreft gaan we in 2022 fuseren met Enkhuizen en Drechterland!

– Ambtenaren in grote gemeenten verdienen meer: klopt alleen voor de top: de en staat in geen verhouding tot het salaris van al die extra burgemeesters en wethouders. De koffiedame in Amsterdam verdient hetzelfde als de koffiedame in SED.
– Verlies eigenheid: is Medemblik zijn eigenheid verloren? Nog gewoon de harddraverij daar? Of de Venhuizense kermis; is die zo wezenlijk veranderd? Kippenbillen strandparty is zelfs terug van weggeweest. Volendam is drie jaar geleden gefuseerd: heeft u het idee dat het daar helemaal mis gaat nu?
– Bestuurders op afstand: Dat is nu ook zo. Politiek is niet sexy. Bart Nootebos is als 6 jaar wethouder, maar stelt zich bij een bewonersavond nog steeds altijd eerst even voor. Bovendien: dat ons kent ons heeft ook zijn keerzijde!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *