De pitch over het raadsakkoord 2018-2022

Het Raadsakkoord voor de komende bestuursperiode ligt voor ons.

Een document waaruit blijkt dat het in Stede Broec goed wonen en werken is, dat de voorzieningen op orde zijn. Op orde op het gebied van sport, cultuur, verenigingsleven, winkelaanbod, openbaar vervoer.

 

Maar nu hoor ik u denken: is er dan niets op aan te merken? En vanuit mijn eigen sociaal-democratische achtergrond denk ik daar dan ook nog bij: is dit alles voor iedereen ook even toegankelijk.

 

Willen wij die prettige gemeente blijven die we zijn, dan:
– moeten we zorgen dat onze bevolking evenwichtig blijft qua samenstelling;
– moeten we zorgen dat alle generaties in Stede Broec kunnen blijven wonen en komen wonen;
– moeten we zorgen voor werkgelegenheid, zinvolle dagbesteding
– moeten we zorgen dat iedereen kan meedoen, ook als je uit een gezin komt waar men het niet zo breed heeft.
– moeten we zorgen dat we Stede Broec als stukje van de wereld goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De Omgevingswet biedt hiervoor heel veel kansen, ook op het gebied van gezondheidswinst.

 

Dat betekent naar onze mening:
– dat we moeten inzetten op duurzaamheid, waarbij we als gemeente om het goede voorbeeld te geven wel zevenmijlslaarzen harder mogen lopen.
– Dat we moeten zorgen voor voldoende huur – en koopwoningen voor alle generaties en alle inkomensklassen, moeten onderzoeken waar kansen liggen, waar nog ruimte is om te bouwen
– dat we jongeren en jonge gezinnen aan ons moeten binden, juist ook om dat voorzieningenniveau op peil te houden;
– Dat we tegelijkertijd de ouderen die Stede Broec ‘gemaakt’ hebben tot wat het nu is, een goede en veilige oude dag bieden in Stede Broec.

 

Als we dit voor ogen houden, dan is PvdA/GroenLinks er van overtuigd dat Stede Broec die gewilde woonplaats blijft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *