Krachten Bundelen met Het West-Fries GroenLinks Netwerk.

GroenLinks voor droge voeten in West-Friesland! In West-Friesland zijn onwijs veel getalenteerde GroenLinksers actief. Ze zijn wethouder, hoogheemraad, raadslid of steunfractielid. Door het netwerk willen we onze krachten bundelen. Iedere gemeente in West-Friesland heeft met dezelfde actuele thema’s te maken. Of het nu om woningbouw,  jeugdzorg, opvang vluchtelingen, cultuur, water, natuur en duurzame energie opwek …