Bewoners Bovenkarspelse wijk Broekerschans blij met beplanting tegen fijnstof en licht N307

Bestuursleden Rob Kuipers (links) en Jos Geurtsen van de bewonersvereniging Broeker Schans langs de N307, waar beplanting straks een deel van de overlast moet indammen.
© Foto Henk de Weerd

Bovenkarspel

Dé oplossing voor de enorme overlast die bewoners van de wijk Broekerschans in Bovenkarspel ervaren door de nieuwe N307 is het niet. Toch sprak wethouder Bart Nootebos deze week in bijzijn van de politiek van een ’eerste succesje’.

Met toestemming van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier mag de gemeente Stede Broec namelijk over een lengte van 200 meter en twee meter breed beplanting langs de weg aanbrengen. Dat helpt in ieder geval om fijnstof af te vangen, licht van autokoplampen te verminderen en het heeft ook ’goede akoestische eigenschappen’.

Stil asfalt

Begin maart drong de gemeenteraad via het college aan op extra maatregelen vanuit de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten stellen zich echter vooralsnog op het standpunt dat met stil asfalt is voldaan aan de Wet geluidshinder. Wel vindt volgens Nootebos ambtelijk overleg plaats over oplossingen en worden verkeersmetingen gehouden.

De beplanting lost absoluut niet alle overlast van de N307 op, maar het is in ieder geval een begin, vindt ook voorzitter Rob Kuipers van de bewonersvereniging Broekerschans. ,,Daarnaast zijn we ook bezig met andere oplossingen’’, zegt hij.

Overlast van de weg hebben de pakweg 45 huishoudens tussen de Kolk en het Nassaupark in Bovenkarspel eigenlijk al sinds de bouw van hun woningen in 1995. ,,Er is toen wel een schermpje neergezet van 1.20 meter hoog en negentig meter lang, maar dat is volstrekt onvoldoende.’’

Sinds de opening van de vernieuwde N307 is het totale wegverkeer volgens de bewoners verdubbeld en het aantal vrachtwagens zelfs verviervoudigd. ,,Het stille asfalt helpt wel voor personenauto’s, maar niet voor het gierende geluid van vrachtwagens, die afremmen voor de rotonde en dan weer flink gas moeten geven.’’

Hovenier

Vorig jaar liet Kuipers door een hovenier een beplantingsvoorstel maken. ,,Dat is toen besproken met wethouder Nootebos en die stond daar ook achter. Hij heeft dit toen voorgelegd aan het hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, de beheerder van het dijklichaam waar de N307 overheen loopt. Daar was nogal wat weerstand, dus dat kwam toen even stil te leggen.’’

Later vond Kuipers zelf een ingang bij HHNK. ,,Het schap richt zich vooral op de dijkveiligheid, dat is in ons aller belang en dat begrijp ik ook. Maar de dijk is hier een aantal jaren geleden verstevigd met damwandprofielen, dus kan daardoor niet meer zo makkelijk wegspoelen.’’ Bij nader inzien kon HHNK daardoor toch akkoord gaan met een tweehonderd meter lange en twee meter brede strook van niet diep wortelende beplanting onderaan de dijk.

Auto’s voorbij flitsen

Dat zal voor het geluid van de weg niet veel uithalen. ,,Het scheelt misschien 1 decibel, dus dat is bijna niks. Maar het helpt wel om fijnstof af te vangen en ook visueel. Je ziet niet steeds die auto’s voorbij flitsen en dat is zeker voor de eerste huizen dicht langs de weg een grote verbetering.’’

De vergunning voor de beplanting is een kwestie van tijd. De bewoners wachten nu even af wat wethouder Nootebos verder nog bij de provincie kan bereiken. ,,In mei krijgen we de uitslag van de verkeerstellingen en wij vinden dat er ook nog steeds een geluidsmeting moet plaatsvinden. Dat is namelijk nooit gebeurd.’’

Mochten aanpassingen achterwege blijven, dan beraden de bewoners zich op andere stappen. ,,Juridisch hebben we weinig poten om op te staan, maar we kunnen wel denken aan duurzame innovaties. Zoals een geluidsscherm met zonnepanelen. Daarmee kun je zo een paar honderd huishoudens van energie voorzien en je kunt bewoners ook laten meeparticiperen in de financiering. Maar je hebt ook de WHIS©Wall, een geluidswal met betonnen bakken waar roosters in zitten die het geluid van de weg absorberen door een soort anti-geluid te produceren. Wij staan open voor alle suggesties.’’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *