Begroting Stede Broec, Magere jaren in een groeiende economie

De opzet van de begroting is sterk verbeterd t.o.v. de afgelopen jaren.

Toch zou het mogelijk moeten zijn nog meer transparantie te bieden; bv de uitsplitsing van de overheadkosten en kosten SED.

Eigenlijk is er geen sprake van een sluitende begroting.

Als de cijfers van september waren meegenomen dan was er een begrotingstekorten. Wij vinden dat zorgelijk, ook al omdat de reserves niet erg hoog zijn.

Hoe hoog zullen de kosten van de jeugdzorg in 2019 zijn? Is hiervoor wel genoeg begroot?

Er is weinig financiële ruimte voor nieuw beleid. Jammer, want de PvdA/GroenLinks-fractie zou bv.

substantieel willen investeren in duurzaamheid.

Geld die van de  Rijksoverheid naar de gemeente komt  is door het huidige kabinet fors minder. Gemeenten krijgen het grootste deel van hun geld (60%) van het Rijk. Dit geld komt onder andere uit het gemeentefonds. Hoeveel een gemeente krijgt, verschilt per gemeente. Dat hangt onder andere af van het aantal inwoners, de oppervlakte en het aantal leerlingen. Naast geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook zogeheten specifieke uitkeringen van het Rijk.

Wethouder Slagter zei in de laatste commissievergadering, dat het ook aan de politieke partijen is om nu aan de knoppen te draaien.

Waar kan er bezuinigd worden als dat noodzakelijk blijkt te zijn in de loop van volgend jaar.Onze fractie heeft misschien minstens één knop gevonden.

We stellen vast, dat bijna elke club, vereniging of organisatie een eigen honk, kantine of andere ruimte heeft. Al die gebouwelijke voorzieningen drukken direct of indirect op de begroting van onze gemeente. Heel wat van deze ruimten kunnen efficiënter gebruikt worden.

Meer samenwerking, meer gezamenlijk gebruik. Minder kosten. als voorbeeld in een straal van nog geen 2km rond de kloet 10 kantines pure rijkdom maar erg duur!

Wij vinden het de moeite waard om in 2019 te (laten) onderzoeken welke efficiëntieslagen er gemaakt kunnen worden.

Ook zou onderzocht kunnen worden of een externe onafhankelijke beheersvorm winst kan opleveren, ook wat de gemeentelijke personele kosten betreft.

We hopen, dat het college ons signaal oppakt en hierover met voorstellen zal komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *