Adri Beuker verlaat de politiek in Stede Broec.

Stede Broec Donderdag avond 13-06-2019 was de laatste commissie vergadering van Adrie Beuker voor de fractie PvdA-GroenLinks in het gemeentehuis van Stede Broec. hier onder het audio verslag van deze vergadering. op 2.18.33 min op het einde zijn afscheid rede en mooie woorden van de voorzitter! Adri was de schrik voor menig griffier, werd soms …

Provincieplannen voor West-Friesland: brug bij Houtribdijk en meer ruimte voor woningbouw

HOORN De provincie heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de komende vier jaar zijn bekend, maar wat betekent dat concreet voor West-Friesland? NH Nieuws zet ’t op een rijtje. – Er wordt onderzoek gedaan of er bij de Houtribdijk een brugverbinding komt in plaats van de dijkverbinding.– Er wordt gekeken of er …

Jeugdzorg-plus actief op de raadsagenda

Progressieve Partijen uit 18 Noord-Hollandse gemeenten eisen een open debat Achttien Noord-Hollandse gemeenten hebben gezamenlijk de jeugdzorg plus bovenregionaal aanbesteed. Tot op heden zijn de gemeenteraden niet betrokken geweest in deze discussie. Ze zijn enkel op de hoogte gesteld van de uitkomst van de aanbesteding en de consequenties voor de zorgaanbieders. De progressieve partijen van …

Pleidooi linkse partijen in Noord-Holland Noord: specialistische jeugdzorg niet aanbesteden

Specialistische jeugdzorg moet voortaan niet meer worden aanbesteed. Dat bepleiten PvdA, GroenLinks, SP en diverse lokale progressieve partijen in 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. Onrust Zij willen door het afschaffen van die wettelijke verplichting onrust onder jongeren en ouders, verlies van kennis en ervaring plus kapitaalvernietiging voorkomen. Transferium De politici stellen dit naar aanleiding van …

Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen!

Beste inwoners van Stede Broec Het is officieel: Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen! Vandaag stemde de Eerste Kamer vóór. Het is nu in de wet vastgelegd dat we de klimaatdoelen moeten halen. Dat is om drie redenen heel belangrijk. 1. Klimaatbeleid kan geen grilligheid gebruiken. Met deze wet maken we klimaatactie niet meer afhankelijk van …

’Miljoenen voor inhuur SED-personeel onverkoopbaar’

BOVENKARSPEL PvdA/Groenlinks en Gemeentebelangen Stede Broec (GBS) willen de uitgaven voor het inhuren van personeel voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland halveren. De drie miljoen die deze ’flexibele schil’ nu kost is volgens de fracties ’jaar in, jaar uit’ veel te veel. ,,Ik kan zo’n hoge kostenpost niet meer verkopen’’, …

Biodiversiteit in je eigen tuin

Tuinen – ook jouw tuin – worden steeds belangrijker voor het behoud van biodiversiteit.Als jij op deze pagina aanbelandde, is jouw tuin wellicht al een oase van biodiversiteit binnen een woestijn van gazon-en-grindpercelen. En het zal je verbazen hoe vaak je bij het lezen van het onderstaande zegt: ‘Maar dat doe ik toch al zo …

Ruimte voor 52 appartementen op plek Op/Maat

BOVENKARSPEL Terwijl aan de kant van de winkels langs de Middenweg in Bovenkarspel de straat strak wordt heringericht, buigt de politiek zich maandagavond over het appartementencomplex, dat aan de overzijde moet herrijzen. Projectontwikkelaar Kuin, momenteel op meer plekken in Stede Broec actief op woningbouwgebied, kocht eind 2017 het perceel Middenweg 7, voorheen Op/Maat. Inmiddels ligt …

Al fietsend ’gevoel’ krijgen bij en wennen aan de SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland)

GROOTEBROEK Toerclub Grootebroek verzorgt op zondag 19 mei de allereerste SED-fietstocht. Twee routes van 25 en twee van 40 kilometer voeren fietsers langs de mooiste plekjes van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Bedoeling van de SED-fietstocht is volgens Kaagman om inwoners en clubs in de drie gemeenten wat meer met elkaar te verbinden. ,,De drie …

Vrijwilligers gezocht voor buurtbemiddeling in Stede Broec,

BOVENKARSPEL Stichting Netwerk zoekt vrijwilligers om te bemiddelen in conflicten tussen buren in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De vrijwilligers worden in koppels ingezet bij buren die overlast van elkaar ervaren en het onderlinge contact willen herstellen. Netwerk zet zich al sinds 2015 met vrijwilligers voor buurtbemiddeling in Hoorn in. Daar komen nu de drie …