Welkom bij PvdA-GroenLinks Stede Broec.

Sociaal en duurzaam

De combinatie PvdA/GroenLinks is een lokale progressieve beweging die zich inzet voor het tot stand brengen en in stand houden van een sociale en duurzame samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin niemand tot tweederangs burger wordt gemaakt.

Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie en waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Kortom, een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben, een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat.

Burgers zijn klaar voor sociale verandering die hier voor nodig zijn. Ze moeten er wel op kunnen vertrouwen dat hun stem een ​​verschil zal maken. We willen burgers en burgerinitiatieven verbinden, zodat een enkele stem wel verschil maakt. Door burgers met elkaar te verbinden rondom belangrijke sociale thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en inspireren. Hiermee stellen we de burger centraal bij het oplossen van politieke uitdagingen. Dat geldt voor al ons politiek denken en doen.

Onze Standpunten