Welkom

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma

De combinatie PvdA/GroenLinks is een lokale progressieve beweging die zich inzet voor het tot stand brengen en in stand houden van een sociale en duurzame samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin niemand tot tweederangs burger wordt gemaakt.

Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie en waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Kortom, een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben, een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat.

De Fractie 2022-2026

In de komende raadsperiode ligt – wat PvdA/GroenLinks betreft – de nadruk op ondersteuning van en perspectief voor jongeren, die het door de coronapandemie al ruim twee jaar zwaar te verduren hebben en huisvesting (een betaalbare woning voor iedereen).

Er veel meer betrokkenheid van jongeren moet komen in de beslissingen die we in de raad nemen. Er wordt nu heel veel over jongeren gesproken maar nauwelijks met hen. Ik wil en kan die brug slaan.’