Hebben we in 2016 iets bereikt? Zeker wel!!

De PvdA/GroenLinks-fractie kan met tevredenheid terugkijken op het roerige jaar 2016. In goede samenwerking met andere fracties zijn o.a. onderstaande punten gerealiseerd.   Op basis van een door ons ingediende motie is het beeld van één van de entrees van onze gemeente aanzienlijk verbeterd. Het deel van de Florasingel tussen de BP-benzinepomp en de rotonde …

Top 2000 kwis.

Ook dit jaar zullen een aantal fractie leden van PVDA-Groenlinks Stede Broec weer van de partij zijn in de Stek te Grootebroek.    

Bouwbord Centrumplan onthuld

wethouder Bart Nootebos en aannemer Hans Schadenberg het bouwbord Centrumplan Stede Broec onthuld. Dit onder toeziend oog van leden van de projectgroep en een afvaardiging van de vereniging van eigenaren Streekhof. Met het plaatsen en onthullen van het bouwbord is het officiële startsein gegeven aan de uitvoering van het project. Planning en fasering De eerste …

PVDA-GroenLinks tevreden over besluit GBS!

GBS heeft besloten terug te komen op het voornemen om de heer Flierman voor te dragen voor een zetel in de gemeenteraad. De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dit besluit het enige juiste. Hoewel de heer Flierman -op basis van de gemeentewet- het volste recht heeft de vrijkomende zetel in de gemeenteraad in te nemen, is het onder …

PVDA GroenLinks verbijsterd over voordracht Henk Flierman

Aanleiding Deze persverklaring is een reactie op twee zaken: –        In de raadsvergadering van de gemeente Stede Broec is gesproken over het onafhankelijk integriteitsonderzoek dat de gemeente Stede Broec door Bureau Bing heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een rapportage van het bestuur van Stichting Muziekschool Stede Broec over uitgaven in de voorgaande jaren door …