Antoine Hussaarts nieuw commissielid PvdA-GroenLinks Stede Broec

Donderdag 27 februari zal Dhr Antoine Hussaarts tijdens de raadvergadering van de gemeente Stede Broec worden beëdigt als commissielid voor de PvdA-GroenLinks door de Burgemeester dhr Ronald Wortelboer. De Fractie van de PvdA-GroenLinks is zeer verheugd met de komst van Dhr Antoine Hussaarts als commissielid en wensen hem veel succes toe!

Brand molen Ceres

Op 31 december is molen Ceres aan de Broekerhavenweg door een grote brand zwaar beschadigd. In de avond van 31 december vond een trieste gebeurtenis in Stede Broec plaats. Molen Ceres aan de Broekerhavenweg is door een grote brand zeer zwaar beschadigd. De molen uit 1618, die sinds 1848 op de huidige plek staat, is …

World cleanup day Stede Broec 2019

Ook dit jaar is er weer een Cleanup Day in de wijk Princenhof en wordt door dhr. Matthé Bleeker georganiseerd, onze fractie ondersteund deze prachtig actie om onze mooie gemeente mooi te houden! Zaterdag 21 september is het World Cleanup Day: het grootste burgerinitiatief ter wereld dat zich inzet tegen zwerfafval. Doet u dit jaar …

11-7-2019 Laatste Raadsvergadering voor het zomer reces!

donderdag 11-07-2019 Stede Broec. De laatste lootjes wegen het zwaarst, Mogelijke aankoop turnhal voor GTS staat op het programma en de Ombuigingen om de tekorten die veroorzaakt worden door het sociaal domein (jeugdzorg) op te vangen. Wij hopen dat het voor GTS een mooie avond wordt! en dat deze mooie Turn vereniging behouden kan blijven …

Personeelskosten in SED-gemeenten stijgen

Bovenkarspel Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland nemen steeds meer geld in hun begroting op voor de kosten van hun gezamenlijke ambtenarenapparaat. Van 24,4 miljoen in 2019, stijgt dit tot 25,7 miljoen in 2020, 26,1 miljoen in 2021, 26,6 miljoen in 2022 tot 27,1 miljoen in 2023. De Fractie van PvdA-GroenLinks Stede Broec, maakt zich grote …

Adri Beuker verlaat de politiek in Stede Broec.

Stede Broec Donderdag avond 13-06-2019 was de laatste commissie vergadering van Adrie Beuker voor de fractie PvdA-GroenLinks in het gemeentehuis van Stede Broec. hier onder het audio verslag van deze vergadering. op 2.18.33 min op het einde zijn afscheid rede en mooie woorden van de voorzitter! Adri was de schrik voor menig griffier, werd soms …

Provincieplannen voor West-Friesland: brug bij Houtribdijk en meer ruimte voor woningbouw

HOORN De provincie heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de komende vier jaar zijn bekend, maar wat betekent dat concreet voor West-Friesland? NH Nieuws zet ’t op een rijtje. – Er wordt onderzoek gedaan of er bij de Houtribdijk een brugverbinding komt in plaats van de dijkverbinding.– Er wordt gekeken of er …

Jeugdzorg-plus actief op de raadsagenda

Progressieve Partijen uit 18 Noord-Hollandse gemeenten eisen een open debat Achttien Noord-Hollandse gemeenten hebben gezamenlijk de jeugdzorg plus bovenregionaal aanbesteed. Tot op heden zijn de gemeenteraden niet betrokken geweest in deze discussie. Ze zijn enkel op de hoogte gesteld van de uitkomst van de aanbesteding en de consequenties voor de zorgaanbieders. De progressieve partijen van …

Pleidooi linkse partijen in Noord-Holland Noord: specialistische jeugdzorg niet aanbesteden

Specialistische jeugdzorg moet voortaan niet meer worden aanbesteed. Dat bepleiten PvdA, GroenLinks, SP en diverse lokale progressieve partijen in 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. Onrust Zij willen door het afschaffen van die wettelijke verplichting onrust onder jongeren en ouders, verlies van kennis en ervaring plus kapitaalvernietiging voorkomen. Transferium De politici stellen dit naar aanleiding van …

Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen!

Beste inwoners van Stede Broec Het is officieel: Nederland heeft de Klimaatwet aangenomen! Vandaag stemde de Eerste Kamer vóór. Het is nu in de wet vastgelegd dat we de klimaatdoelen moeten halen. Dat is om drie redenen heel belangrijk. 1. Klimaatbeleid kan geen grilligheid gebruiken. Met deze wet maken we klimaatactie niet meer afhankelijk van …