Mee doen!

Naast een goed ondernemersklimaat is het ook van belang bestaande verenigingen en stichtingen te blijven ondersteunen. Waarom? Zodat u kunt sporten of van een voorstelling kunt genieten. Soms moet de overheid een handje helpen om dat betaalbaar te maken of in het onderhoud te voorzien. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

 

Muziekonderwijs

De discussie rond de muziekschool van de afgelopen twee jaar is gedoofd, doordat onze wethouder in goede harmonie met het bestuur de blik weer op vooruit heeft gezet. Toch is er werk aan de winkel. De Muziekschool komt zichtbaar uit de ivoren toren en richt zich meer op scholen en culturele instellingen. Daarnaast zoeken zij regionaal de samenwerking met de muziekschool Oostelijk West-Friesland. PVDA/GroenLinks vindt dat een positieve ontwikkelingen. Kinderen in aanraking brengen met muziek moeten we belonen. Voor volwassenen is het al dan niet nemen van muziekles een keuze. Daar zal de muziekschool Stede Broec zijn aanbod op moeten afstemmen. Het zou wat dat betreft goed zijn als de samenwerking met de “hafa’s” (harmonie en fanfare) wordt versterkt om tot een gebundeld aanbod te komen.

 

Bibliotheek

Voor het bibliotheekwerk geldt hetzelfde als voor de muziekschool. De bibliotheek is niet alleen een gebouw met boeken, maar moet ook zorgen dat kinderen en volwassenen ervaren dat lezen leuk en leerzaam is. Wij willen experimenten financieel ondersteunen, zoals nu het digilab waarbij kinderen spelenderwijs zowel digitaal wijzer worden, als ervaren waar een ‘bieb’ ook voor staat.

 

Het Postkantoor

Nog steeds zijn we er trots op dat we met enkele collega-fracties Het Postkantoor hebben kunnen behouden voor Stede Broec. En hoe! De laatste verbouwing zal leiden tot een langer verblijf na een voorstelling. Voorstellingen die overigens op fantastische bezoekersaantallen kunnen rekenen. Een voorziening die wij te allen tijde zullen blijven ondersteunen.

 

Voorzieningen

Het is van groot belang, dat bestaande voorzieningen op peil worden gehouden. Dan moet u denken aan scholen en sportlocaties. Ten aanzien van een van onze grootste voorzieningen –De Kloet- komen wij voor een keuze te staan. Het pand is verouderd. Het zwembad voldoet niet meer aan de nieuwste normen. Er kunnen bv. geen waterpolowedstrijden meer gespeeld worden. De onderhoudskosten zijn enorm.

PvdA/GroenLinks wil onderzoeken of de bouw van een “nieuwe Kloet” of grootschalige renovatie tot de mogelijkheden behoort. Dat zou op termijn goedkoper en duurzamer kunnen zijn dan het in standhouden van het huidige gebouw.

 

Subsidiebeleid

Stede Broec heeft een volstrekt ondoorzichtig subsidiebeleid. Wat ons betreft wordt er een nieuwe transparante subsidieregeling vastgesteld, zodat alle betrokkenen precies weten waar ze aan toe zijn. De PvdA/GroenLinks wil niet bezuinigen, maar de kwaliteit verbeteren. Een nieuw beleid kan ook hogere subsidies betekenen (bv. startsubsidies voor nieuwe activiteiten). Wel kan een nieuw beleid financiële verschuivingen van de ene vereniging naar de andere veroorzaken. Maar zoals het nu is kan niemand het uitleggen.