Kandidatenlijst verkiezingen

Bart Nootebos
Wethouder
Taken ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bouwen en milieu (inclusief handhaving) Omgevingswet openbare ruimte verkeer en vervoer duurzaamheid (incl. RUD, HVC en CAW) erfgoed, monumentenbeleid en archeologie statushouders en vluchtelingenwerk
Yvonne Koopen
Raadslid
Taken: -Fractievoorzitter -Plaatsvervangend voorzitter raad. -Presidium. -Commissielid
Aaldert Vuijst
Raadslid
-Commissielid -Websitebeheer en Social media
Roland Bisscheroux
Fractielid
-Commissielid
Hans Aker
Fractielid
-Commissielid -Penningmeester
Lida Kreuk
Fractielid
-Commissielid
Tiny Bilars
Fractielid
Adri Beuker
Fractielid
-Commissielid
Paul Bilars
Ondersteund fractielid
Hans Slootjes
Ondersteund fractielid
Rense De Keijser
Ondersteund fractielid
Kees van Ravenzwaaij
Ondersteund fractielid
Joop Terband
Ondersteund fractielid
Annemiek Huisman - Slagter
Ondersteund fractielid
Aad Sneeboer
Ondersteund fractielid
Wim Kersten
Ondersteund fractielid