Ledenvergadering PVDA/GroenLinks Stede Broec

Geachte leden in Stede Broec, Op 4 september jl. hebben de afzonderlijke ledenraden van resp. PVDA en GroenLinks ingestemd om wederom samen een lijst te voeren bij de aanstaande raadsverkiezingen op 21 maart. Vervolgens is er landelijk toestemming gevraagd en gekregen voor de samenwerking. De volgende stappen die we gaan zetten hebben betrekking op 1) …

PVDA GroenLinks Stede Broec tegen btw-verhoging

11 oktober 2017 Een brede coalitie van onder andere GroenLinks, SP, PvdA, FNV, de Patiëntenfederatie, de Fietsersbond, de Koninklijke Boekverkopersbond, de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek, ANBO, de Groentecoalitie, FNV Jong en de Beroeps Organisatie Kunstenaars kondigt vandaag maatschappelijke actie aan tegen de geplande btw-verhoging van 6% naar 9%. Mensen kunnen de actie …

Samir Bashara (Nr.32) GroenLinks

Samir Bashara (32) Advies van de kandidatencommissie: “Samir Bashara (35) is een generalist met hart voor onderwijs en jeugd. Als lokale bestuurder in Hoorn heeft hij een duidelijk beeld ontwikkeld van wat er nodig is om zaken voor jongeren beter te organiseren. Samir is een gepassioneerde politicus met ruime ervaring in het uitdragen van de …