Tonen 50 resultaat (s)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018

Wat op landelijk niveau helaas nog steeds niet wil lukken, is in de Gemeente Stede Broec al jarenlang een feit: een prima samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Samen leverden we in de afgelopen raadsperiode een prima wethouder, Bart Nootebos (GroenLinks) en twee goede, kritische raadsleden, Yvonne Koopen (PvdA) en Hans Aker (PvdA). Deze samenwerking bevalt …

Camping Broekerhaven.

Het is ook de PvdA/GroenLinks-fractie niet ontgaan, dat er over de privatisering van de camping Broekerhaven flink wat beroering is ontstaan. Enerzijds betreuren we dat, maar anderzijds begrijpen we die ophef ook wel. Op 31 maart 2016 besloot de gemeenteraad de gemeentelijke camping af te stoten. Om 4 redenen waren we daar vóór: 1.                Wij …

Wat???? Progressief?

Links en rechts zijn eigenlijk beide progressief Progressief-links legt de nadruk op een sociale staat. Progressief-rechts gaat uit van de kracht van individu en samenleving. Het is nog geen uitgemaakte zaak welke stroming nou beter is Onderstaand bekende model van politicoloog André Krouwel toont de positie van de politieke partijen in de politieke ruimte van …

Overlijden raadsgriffier Johan de Jong

Gisteren bereikte ons een droevig bericht. Johan de Jong, raadsgriffier van de Gemeente Stede Broec, is ten gevolge van een ernstige ziekte overleden. Johan heeft jarenlang met raad en daad ook de Pvda/GroenLinks-fractie bijgestaan.  Wij zullen ons Johan herinneren als een bijzonder vriendelijke en deskundige vraagbaak. Wij wensen zijn familie, collega’s en vrienden veel sterkte met dit grote …

Ja Ja sticker

De fractie van de PVDA-GroenLinks onderzoekt of een JA JA sticker ook in Stede Broec kan worden ingevoerd! Een huishouden in Stede Broec ontvangt gemiddeld per jaar 34 kilo ongeadresseerd drukwerk. In Stede Broec gewerkt wordt met een opt-out systeem gewerkt als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de …

Hebben we in 2016 iets bereikt? Zeker wel!!

De PvdA/GroenLinks-fractie kan met tevredenheid terugkijken op het roerige jaar 2016. In goede samenwerking met andere fracties zijn o.a. onderstaande punten gerealiseerd.   Op basis van een door ons ingediende motie is het beeld van één van de entrees van onze gemeente aanzienlijk verbeterd. Het deel van de Florasingel tussen de BP-benzinepomp en de rotonde …

Top 2000 kwis.

Ook dit jaar zullen een aantal fractie leden van PVDA-Groenlinks Stede Broec weer van de partij zijn in de Stek te Grootebroek.    

PVDA-GroenLinks tevreden over besluit GBS!

GBS heeft besloten terug te komen op het voornemen om de heer Flierman voor te dragen voor een zetel in de gemeenteraad. De PvdA/GroenLinks-fractie vindt dit besluit het enige juiste. Hoewel de heer Flierman -op basis van de gemeentewet- het volste recht heeft de vrijkomende zetel in de gemeenteraad in te nemen, is het onder …

PVDA GroenLinks verbijsterd over voordracht Henk Flierman

Aanleiding Deze persverklaring is een reactie op twee zaken: –        In de raadsvergadering van de gemeente Stede Broec is gesproken over het onafhankelijk integriteitsonderzoek dat de gemeente Stede Broec door Bureau Bing heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een rapportage van het bestuur van Stichting Muziekschool Stede Broec over uitgaven in de voorgaande jaren door …