PvdA/GroenLinks is dé partij in Stede Broec die zoekt naar politieke vernieuwing in een politiek landschap dat eraan toe is om met andere ogen te worden bekeken. Niet denken vanuit vastliggende standpunten, maar werken vanuit heldere uitgangspunten.

In deze tijd die zich kenmerkt door snelle veranderingen, is het vormen van ideeën op basis van uitgangspunten veel realistischer dan uitgaan van ‘wat altijd zo is geweest’ en ‘wat altijd goed heeft gewerkt’.

In 2014 bundelden de plaatselijke afdelingen van PvdA en GroenLinks de krachten om nieuwe, progressieve impulsen te geven aan de gemeentepolitiek. Als PvdA-GroenLinks Stede Broec deden wij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, en kwamen met twee zetels in de raad. De samenwerking zetten we voort, het liefst met nog meer vertegenwoordigers na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2108. We doen mee met deze ploeg:

Onze fractie

Lees hier een aantal in het oog springende programmapunten voor de komende jaren.

PvdA/GroenLinks Stede Broec is een partij met visie en uitgangspunten, die gaat voor Stede Broecers. Met een kloppend hart voor zaken die Stede Broecers raken, met een open oor voor wat zij willen en met een scherp oog voor wat zij en wij kunnen, individueel en gezamenlijk.

Dat betekent dat we werken aan sociale vernieuwing. Het tijdperk van oude zekerheden ligt achter ons. We moeten dus blijven zoeken naar nieuwe zekerheden, vooral voor hen die in onze maatschappij op een zijspoor dreigen te raken. Daarin blijven we telkens kijken naar de juiste alternatieven die ervoor zorgen dat iedereen kan werken vanuit een zekere basis, gestoeld op onderling vertrouwen. De overheid zal daarin nog steeds een belangrijke taak blijven houden. Het idee van marktwerking pakt helaas niet altijd uit zoals een deel van de samenleving hoopt en leidt in veel gevallen tot marktdenken en zoeken naar winstoptimalisatie.

Het betekent ook dat we werken aan een leefbare toekomst in een schone omgeving. Op zoek naar de meest duurzame oplossingen die ons kunnen leiden naar een samenleving die bewuster omgaat met het gebruik van de kostbare en schaarse middelen, die rekening houdt met de armoede in de wereld en eraan werkt om met zoveel mogelijk natuurlijke middelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen te werken aan een toekomst voor iedereen.

Woorden die we, op onze manier, in onze omgeving, met onze mensen en voor onze inwoners gestalte willen geven. Dat doen we binnen de context van de plaatselijke politiek en met een scherp oog naar onze regio.